Good News Magazine

Good News Magazine på Tillväxtdagarna i Malmö.

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 13:13 CEST

Av alla magasin i Sverige har Swedbank i samarbete med Sveriges Förenade Sparbanker valt att ge de cirka 700 gästerna ett exemplar av Good News Magazine i gåva i de "goodie-bags" som delades ut under Tillväxtdagarna i Malmö förra veckan. 

Följande står på hemsidan angående vad Tillväxtdagarna handlar om:

"Tillväxtdagarna är ett årligt evenemang där Swedbank och Sparbankernas Riksförbund bjuder in flera hundra opinionsbildare, ekonomer och företagsledare, man träffar studenter och politiker för att tillsammans hitta lösningar och modeller som skapar nya arbetstillfällen och en hållbar framtid."

Vi från Good News Magazine känner oss oerhört hedrade, stolta och tacksamma för detta erkännade.

Kontakt:

Emre Gürler

Marknadschef

Tel: 070-220 09 22.

Email: emre@goodnewsmagazine.se

Good News Magazine är ett politiskt och religiöst obundet magasin. Vi tar ställning för människan, för kulturell och biologisk mångfald, för jämställdhet, för jämlikhet, för djuren, för naturen och framför allt för kommande generationer av alla arter. För oss går de mänskliga rättigheterna hand i hand med ett unikt ansvar.

Good News Magazine tror på individen och styrkan var och en av oss besitter. Genom att berätta om hur även en liten, till synes obetydlig handling kan få stor betydelse, vill vi visa våra läsare att alla kan vara med och påverka framtiden. Vi är alla en kraft att räkna med.