Spot and Tell

Goodiebagen avgör antal besökare

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 07:40 CEST

I konkurrensen bland flera event avgör goodiebagen hur många besökare som väljer att komma. Sju av tio väljer att avboka sig från ett event om de får ett erbjudande om ett likvärdigt sådant där det erbjuds en goodiebag.

Att ett event är attraktivt ses som det primära, däremot är slaget avgjort om personen erbjuds en goodiebag på två likvärdiga event som inträffar samtidigt. Löfte om goodiebag får i snitt betyget 5,5 av 10 i frågan om hur mycket det påverkar personens beslut att tacka ja till inbjudan. Samtidigt anser 14 % att det påverkar deras beslut väldigt mycket eller helt. 

Gästernas förväntningar ställer krav på att företaget noga tänker igenom påsens innehåll. För 57 % av deltagarna är det viktigast att påsen innehåller saker som de kan använda själva, 25 % tycker i första hand att innehållet måste kännas genomtänkt. Endast 2 % anser att ett dyrt innehåll väger tyngst. 

En genomtänkt goodiebag kan även ge publicitet lång tid efteråt, medan en sämre goodiebag kan skapa irritation, vilket påverkar totalupplevelsen. Till sämre innehåll räknas broschyrer, reklam och miniprover som knappt räcker till att använda en gång.

En goodiebag är ett sätt för företaget att tacka gästerna för att de kom. Ett råd är att exkludera goodiebagen helt om företaget inte har tid att engagera sig ordentligt. På Spot and Tells blogg finns exempel på olika typer av goodiebags och tips för att skapa engagerande innehåll. 

Undersökningen genomfördes under oktober månad bland Spot and Tells medlemmar.

För mer information:
Agnieszka Baltyn, VD Spot and Tell
telefon: 0736-00 20 35 
e-post: agnieszka@spotandtell.se

Spot and Tell bygger på att medlemmar som är aktiva i sociala medier får uppleva spännande aktiviteter gratis och delar med sig av det på webben. Spot and Tell har medlemmar i hela Sverige och erbjuder upplevelser inom olika branscher. Spot and Tell på Facebook