Goodpoint AB

Goodpoint bidrog vid framtagning av elektroniskt verktyg för miljödiplomering för SLL

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:05 CET

För miljödiplomering krävs att vårdgivaren klarar av ett antal obligatoriska krav och uppnår ett visst antal poäng. Nytt är att det på ett smidigt sätt går att få stödjande information och att ”Mitt miljöledningsarbete” kan sparas ner på den egna datorn. Detta kan sedan utvecklas för att bygga upp ett miljöledningssystem speciellt för den egna verksamheten. Registrering sker med verksamhetens HSAID och diplomet gäller som tidigare ett år. Miljödiplomeringen är kostnadsfri.

–I digital form blir diplomeringsarbetet mer användarvänligt och vi slipper onödig pappershantering, säger Torborg Svärd, miljöstrateg på HSN-förvaltningen.

- Vi är otroligt glada över att bidragit till detta verktyg som kommer innebära både miljöförbättringar och förenklad hantering av miljödiplomeringen, säger Malin Möller, seniorkonsult på Godpoint som har varit med i utvecklingsarbetet.

Vad som krävs är att verksamheten har miljökontroll enligt lagstiftningens krav och har tänkt igenom vad som kan göras för att minimera miljöbelastningen. Checklistan kommer att finnas kvar under en övergångsperiod, men den tas bort helt efter den 31 december 2010. Därefter ska all miljödiplomering ske elektroniskt.

Kontaktperson på Goodpoint: Malin Möller tel 08-789 04 28

Goodpoint är sedan 1981 ett av Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling, med affärsidén att friska människor, frisk miljö och friska organisationer stärker förtroende, varumärke och lönsamhet. Företaget har 25 medarbetare och kontor i Stockholm och Malmö.

http://www.goodpoint.se