Goodpoint AB

Goodpoint del av vinnande team inom statens upphandling av managementkonsulter

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 17:05 CET

Goodpoint är som underleverantör till Karlöf Consulting en av parterna som vunnit Kammarkollegiets upphandling av Managementkonsulter område A – verksamhets- och organisationsutveckling. Ramavtalet har tecknats för samtliga statliga myndigheter inklusive regeringskansliet och alla länsstyrelser, en lång rad högskolor och universitet samt vissa stiftelser och statliga bolag. Avtalet innebär en möjlighet att via Karlöf Consulting anlita Goodpoint för tjänster inom bland annat strategisk rådgivning och ledningssystem inom kvalitet, miljö och hållbar utveckling.

Goodpoint är en av landets ledande konsulter inom hållbar utveckling och verksamhetsledningssystem. Karlöf Consulting är ett av de ledande svenska managementkonsultföretagen, med speciell kompetens och erfarenhet inom den offentliga sektorn.

Avrop inom ramavtalet görs genom förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att förfrågan ställs till samtliga fem ramavtalsleverantörer. För mer information om ramavtalet, se www.avropa.se ramavtalsområde Managementkonsulttjänster område A och information under Karlöf Consulting.


Kontaktperson:
Totta Ogander
Mobil 070-717 50 97

Goodpoint är sedan 1981 ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility (CSR). Företaget har 24 konsulter och kontor i Stockholm och Malmö. Goodpoints kunder är statliga myndigheter, landsting och medelstora och stora företag. Goodpoint erbjuder tjänster inom strategi och organisation, verksamhetsstyrning, hälsa/miljö/säkerhet, inköp och upphandling, socialt ansvar, hållbarhetskommunikation och utbildning.