Goodyear Dunlop Sverige

Goodyear Dunlops krafttag mot olaglig däckimport ger effekt

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:16 CET

Olagliga importer är ett växande problem för däckindustrin. Goodyear Dunlop Europe har under det senaste året trappat upp sin kampanj för att vidta kraftfulla åtgärder mot däckhandlare, mäklare och grossister som säljer olagligt importerade produkter på företagets europeiska marknader, nu börjar resultaten visa sig.

Målet med kampanjen är att skydda Goodyear och Dunlops varumärken såväl som kunder och distributörer mot olaglig import. Att skydda Goodyear och Dunlops varumärken ligger inte minst i konsumenternas intresse – den som köper ett däck har rätt att veta att det är en äkta Goodyear- eller Dunlop-produkt som följer europeisk lagstiftning, är godkänd för europeiska trafik- och klimatförhållanden samt omfattas av Goodyear Dunlops garantivillkor.

Företaget har redan vidtagit åtgärder mot handlare i flera europeiska länder. Avtal har till följd av detta slutits med några av de viktigaste europeiska mäklare/mellanhänderna och grossisterna, bland annat några av de största distributörerna i Europa, och fler rättsprocesser pågår.

Genom att underteckna avtalet åtar sig handlare att inte importera eller sälja olagliga däck i framtiden, annars riskerar de att betala skadestånd och att deras lager kan stoppas för försäljning, beslagtas, transporteras utanför regionen eller till och med förstöras.

Dessutom kommer Goodyear Dunlop att vidta rättsliga åtgärder mot handlare som har köpt produkter av olagliga importörer eftersom också det i sig är ett avtalsbrott. Påföljderna för dessa handlare kan vara samma som för importörerna, det vill säga kompensation för åsamkade skador, presentera hela produktens leveransförlopp (dess supply chain) och omedelbart sluta handla med dessa produkter.

Samordning skyddar varumärken

En olaglig parallellimport definieras som import av en produkt som kan eller kanske inte bryter mot några lagar eller rättigheter i exportlandet, men som gör intrång på varumärkes-, konstruktions- eller patenträttigheter när den importeras till EU. Det kan även gälla överträdelse av andra tillämpliga lagrum såsom konkurrenslagar inom EU.

Vid misstanke om försäljning av ett däck som kan vara olagligt parallellimporterat, rekommenderar Goodyear Dunlop att fråga respektive handlare, distributör eller grossist och be dem bekräfta att produkten som erbjuds har köpts in lagligt. En viktig och för däckhandlare klar indikation på om ett däck säljs lagligt är priset. Om det ligger betydligt under det vanliga marknadspriset bör man fråga sig om det kan handla om olaglig import.

Goodyear Dunlop EMEA vice VD för konsumentdäck, Philippe Degeer, säger:
– Vi visar marknaden att vi menar allvar med att försvara våra exklusiva rättigheter. Vi är beredda att när som helst vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa olagligt importerade produkter från att komma in i de länder som vi har lagliga rättigheter i. Skulle ändå olagliga produkter ta sig in, så tvekar vi inte att vidta kraftfulla åtgärder.

Degeer tillägger:
– Våra kunder som handlar med oss på ett korrekt och lagligt sätt, vilket innebär att de inte är inblandade i olagliga importer, behöver inte oroa sig.

– Men däckhandlare, mäklare eller grossister som ägnar sig åt olagligheter bör vara medvetna om att vi försvarar våra affärsrättigheter med kraft! Vi kommer inte att göra några undantag och vår erfarenhet är att alla företag som varit inblandande i olaglig parallellimport i slutändan inser att det ligger i allas vårt intresse att få ett stopp på detta eftersom det skadar våra varumärken och vår verksamhet.

Om Goodyear Dunlop Nordic

För mer information om Goodyear kontakta Lars-Ola Nordqvist, PR Goodyear Dunlop Nordic, tel. +46 8 545 063 21, mob.tel. +46 70 689 11 20, lars@comvision.se.

Goodyear Dunlop Nordic är en affärsenhet för åtta länder i Norden och Baltikum, med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten har ca 150 anställda och genomför delar av produkttesterna i norra Finland och Sverige. För ytterligare information om Goodyears produkter, besök www.goodyear.se.

Goodyear är ett av världens största däckföretag. Företaget har omkring 75 000 anställda och tillverkar sina produkter i mer än 60 fabriker i 25 länder över hela världen. För ytterligare information om Goodyear, besök www.goodyear.com/corporate.