Stiftelsen Läxhjälpen

Google är ny partner till Stiftelsen Läxhjälpen

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 07:29 CET

I eftermiddag startar Stiftelsen Läxhjälpen ännu en läxhjälpsgrupp, denna gång i Skarpnäck, Stockholm. Med stöd från Google Sverige kan nu ytterligare högstadieelever få kostnadsfri och regelbunden läxhjälp. Stiftelsen Läxhjälpen angriper ett av Sveriges största problem idag; att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Google Sverige går in som partner och engagerar sig i Stiftelsen Läxhjälpen med finansiering och kompetens från personalen.

– Vi är stolta och glada över att presentera Google Sverige som vår nya partner, tillsammans kommer vi att få fler unga att klara skolan och komma närmare sina drömmar, säger Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen. Vår vision är att alla barn ska få chansen att utveckla sin fulla potential och Läxhjälpen är en konkret åtgärd för att höja betyg och öka framtidsmöjligheterna i områden där behovet är som allra störst.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som fungerar som både studiehjälp och positiva unga förebilder. Elever och läxhjälpare följs åt under läsåret, de skriver kontrakt och studieplan, betygen följs upp. Återrapportering sker till varje finansiär om de konkreta resultaten, hur det går för just ”deras” elever. Senaste läsåret höjde sig alla elever, i snitt i 6 ämnen per elev.

– Stiftelsen Läxhjälpen hjälper inte bara ungdomar att höja sina betyg och komma in på gymnasiet, de inspirerar och motiverar dem på så många sätt. Resultaten de redovisar är imponerande och genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT/Data, säger Serge Lachapelle, chefsingenjör på Google i Sverige

För mer information
Maria Arneng, verksamhetsledare, Stiftelsen Läxhjälpen 076-006 94 13, maria@laxhjalpen.se www.laxhjalpen.se


Om Stiftelsen LäxhjälpenLäxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar konkret för att få fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare sina drömmar. Med stöd från näringslivet bedriver Läxhjälpen gratis, resultatfokuserad läxhjälp i skolor där det behövs som allra mest. Noga utvalda, unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med studierna och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får återrapport om de betygsresultat som uppnåtts för ”deras” elever. Läsåret 2012/13 höjde alla elever sina betyg, i snitt 6 ämnen/ elev, från föregående läsår.
http://www.laxhjalpen.se/