Gothia Adb AB

Gothia Adb AB blir systemintegratör för Lineup i Norden

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 12:00 CEST

Lineup är ett Londonbaserat företag som utvecklar och säljer ett webbaserat annonssystem för Mediahus. För att kunna möta de skandinaviska kundernas behov har Lineup valt Gothia Adb AB som systemintegratör i Norden. Affärsområdet Gothia Mediahus blir därmed en ännu mer komplett partner för Mediahus som vill effektivisera sin verksamhet.

Affärsområdet Mediahus inom Gothia Adb AB hjälper Mediahus att nå en optimal mediaproduktion genom att säkerställa att rätt kompetenser, processer och systemstöd stödjer produktionen.

För att kunna erbjuda närhet och specialistkompetens till sina kunder har Lineup valt att sluta ett avtal med Gothia, där Gothia som första konsultföretag, blir samarbetspartner och implementatör i Norden av Lineups annonssystem. Lineups annonssystem används idag av exempelvis Metro International och Time Out London.

För kunderna innebär detta att de får stöd från svensktalande konsulter med stor erfarenhet från den nordiska tidningsmarknaden, vilket underlättar vid såväl installation, utbildning som vid supporthantering.

Michael Mendoza, CEO, Lineup Systems kommenterar samarbetet:

“We recognised the need for leading edge ad solutions in the dynamic Nordic region and we knew that, as an established and respected consultancy, Gothia would make the perfect integration partner for Lineup. They understand the performance that our products are capable of delivering.”

För Gothia innebär samarbetsavtalet att de nu kan gå ett steg längre och handfast hjälpa kunderna inom Mediahus att få en mer effektiv annonsproduktion.

”Vi har genomfört flera annonsprojekt hos våra kunder och många gånger upplevt att systemen inte motsvarar kundernas krav på funktionalitet. De annonssystem som traditionellt finns på den svenska marknaden har inte genomfört samma anpassningar till marknaden och kundernas krav som man gjort på den redaktionella sidan. Lineups webbaserade lösning kan tillgodose de behov vi ser att tidningarna har” säger Jörgen Stock, affärsområdesansvarig på Gothia Mediahus.

"Vi hade under en längre tid letat efter ett system som kan möta det moderna mediahusets behov och när vi hittade Lineup fann vi vad vi sökte. Vi är mycket stolta över att vara systemintegratörer i Norden", säger Eva Grimm, ansvarig för Lineup på Gothia.

Gothia är fortfarande verktygsoberoende precis som tidigare. De har flertalet samarbetspartner för olika typer av redaktionella system, och i samtliga samarbeten, liksom med Lineup, görs köpet av systemet alltid upp mellan kunden och systemutvecklaren.

”Det största jobbet gör vi med våra kunder innan systemet är inköpt. För oavsett system fokuserar vi alltid inledningsvis på att reda ut och dokumentera en effektiv process och funktionella krav så att man kan välja och anpassa system efter det”, avslutar Eva.

 

Se Lineups pressrelease (PDF) för mer information.

Kort om Lineups system:

”Lineup Systems’ products are installed across 26 countries in 19 languages, and support more than 2000 advertising users and 96 of the world’s leading publishers in achieving their goals. Over 300 print and online titles rely on Lineup Systems’ solutions for their advertising, planning, editorial, pre-press and content management needs. Clients include Metro International, Time Out London and New York, The VICE Group, Archant, Village Voice Media Holdings and Abu Dhabi Media Company.

Lineup Systems’ team is drawn from a variety of international advertising backgrounds, representative of the print, digital and broadcast channels that the company supports, ensuring that industry expertise is the cornerstone of the business.”

För mer information, kontakta:

Eva Grimm
Verksamhetskonsult på Gothia Mediahus
Ansvarig för Lineup i Norden
Telefon: +46 739 14 40 04
E-mail: eva.grimm@gothia.se

Om Gothia Adb AB

Gothia är ett konsultföretag som hjälper mediahus och marknads- och kommunikationsavdelningar att optimera den inre effektiviteten. Vi utvecklar arbetsmetoder, processer och stödsystem med målet att öka effektiviteten, kvaliteten och produktiviteten för att sänka kostnader och korta produktionstiden.

Genom att kombinera våra kunskaper inom kommunikation, marknadsföring, IT och grafisk produktion har vi i 25 års tid hjälpt företag att jobba smartare och därmed få ut mer av befintliga resurser. Vi arbetar inom Norden från våra baser i Stockholm och Linköping.

Mer information finns på www.gothia.se

Om Lineup

We are an innovation led company specialising in the development of advertising media solutions and services. Our products are installed across 26 countries, in 19 languages and we support more than 2000 advertising users and 96 of the world’s leading publishers in achieving their commercial goals.

Mer information finns på www.lineup.com.

Gothia är ett konsultföretag som hjälper mediahus och marknads- och kommunikationsavdelningar att optimera den inre effektiviteten.

Vi utvecklar arbetsmetoder, processer och stödsystem med målet att öka effektiviteten, kvaliteten och produktiviteten för att sänka kostnader och korta produktionstiden.

Genom att kombinera våra kunskaper inom kommunikation, marknadsföring, IT och grafisk produktion har vi i 25 års tid hjälpt företag att jobba smartare och därmed få ut mer av befintliga resurser. Vi arbetar inom Norden från våra baser i Stockholm och Linköping.