Gotlands kommun

Gotland i nytt samarbete om framtidens resor och transporter

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:58 CEST

Ett nytt samarbete om framtidens infrastruktur pågår mellan Stockholm-Mälarregionen och Gotland. I torsdags kom företrädare för Stockholms, Västmanlands, Sörmlands, Uppsalas, Örebros och Gotlands län överens om vilka framtida infrastruktursatsningar som är de gemensamt viktigaste för hela området. I samband med detta undertecknades en så kallad systemanalys för Stockholm-Mälarregionen och Gotland.

- Infrastruktursatsningar är avgörande för tillväxt och utveckling. För bättre kommunikationer till Gotland spelar också trafiksystemen på fastlandet en mycket stor roll. Stockholm-Mälarregionen är det område vi har de starkaste kopplingarna till. Därför känns det viktigt att vi nu samverkar med Stockholm-Mälarregionen, säger Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.

Infrastrukturplaneringen är just nu högaktuell. Nyligen beslutade regeringen om satsningar under de närmast kommande åren och inom kort kommer en infrastrukturproposition sombland annathandlar om investeringar fram till och med år 2020.

Den nu aktuella systemanalysen görs på uppdrag av regeringen och visar på en övergripande nivå vad inom transportsystemen som måste åtgärdas för att motsvara de behov och mål som finns inom Stockholm-Mälarregionen och Gotland. Systemanalysen tar upp bland annat upp omfattande spår- och väginvesteringar. Några är Nynäsbanan, Citybanan och Södertörnsleden. En annan viktig punkt är Arlandas utveckling. Direkt för Gotland nämnsbland annathamnarna i Visby, Slite och Klintehamn liksom problematiken med Gotlandstillägget. För vägnätet sägs att det är viktigt med resurser så att framkomligheten inte försämras genom den nu pågående hastighetsöversynen.

Pressmeddelandet bifogas även som pdf.

För mer information kontakta:

Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, 070-447 74 62.
Lena Johansson, planerings- och utredningsansvarig, 070-447 67 75