Gotlands Turistförening

Gotlands filmfond bolagiserat

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:59 CET

 PRESSMEDDELANDE från Gotlands Filmfond AB

Visby 2009-12-04

Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte har hållits för Gotlands Filmfond AB. Bolaget ägs till 80% av Gotlands Kommun och till 20 % av Filmpool Stockholm-Mälardalen. Bolagets syfte är att investera i svensk och utländsk spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning.

Bolagstämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius och valde följande personer till ordinarie ledamöter:

Lars Danielson, kultur- och fritidschef Gotlands Kommun.
Lars Weiss, tidigare chef på Sveriges Television och TV4, numera
styrelseproffs inom media.
Rolf Larsson, advokat och expert på immateriella rättigheter.
Annamari Thorell, marknadschef Gotlands Turistförening.

Åke Lundström, VD Filmpool Stockholm Mälardalen.

Till suppleanter valdes Ingrid Rudefors, filmkommisionär Filmpool Stockholm-Mälardalen och Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör Gotlands Kommun.

Det konstituerande styrelsemötet valde Lars Danielsson till ordförande och Lars Weiss till vice ordförande. Till verkställande direktör utsågs Bo Rehnberg.

Gotlands Filmfond AB är en bolagisering av den tidigare Filmfonden som nu ska drivas på affärsmässiga villkor. Filmpool Stockholm-Mälardalen AB har gått in som delägare i bolaget, vilket förbättrar Gotlands Filmfonds konkurrenskraft.

-Det är högt ställda krav som ska infrias till exempel genom nya allianser med det gotländska näringslivet, säger VD Bo Rehnberg

- Ett bredare urval av filmer med god potential och ett större gemensamt investeringskapital är några av de uppenbara fördelar vi kan se av delägarskapet, säger Lars Danielson, styrelseordförande i det nybildade bolaget.

- Jag har tidigare jobbat med filmproduktion i samverkan med näringsliv och kommuner

i Skåne och sett de positiva effekterna för den regionen. Gotlands potential i det här avseendet bedömer jag som minst lika stora, säger Lars Weiss

För ytterligare information:

Lars Danielson, ordförande, telefonnummer 0737-65 87 00
Bo Rehnberg, VD, telefonnummer 0705-20 62 07

Fakta:

Gotland fortsätter framgångsrikt att utvecklas som filmregion. Gotlands filmfond AB ingår i nätverket Filmön Gotland tillsammans med verksamheter som talangutveckling och utbildningar på olika nivåer, de två stiftelserna Bergmancenter och Bergmangårdarna, Gotland Filmstudios och Independent Group AB:s etablering på Gotland.