Kulturrådet

Gotlands museum får höjda bidrag från Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:32 CET

Gotlands museum får ökade verksamhetsbidrag av Kulturrådet. Det står klart när Kulturrådets styrelse nu har fattat beslut om årets regionala verksamhetsbidrag. Gotlands museum får den här gången extra bidrag för att permanenta verksamheten med konstkonsulenter.

Gotlands museums allmänna verksamhetsbidrag från Kulturrådet har ökat med 3,5 procent för 2010 jämfört med föregående år.

– Kulturrådet prioriterar i år regioner som ökar bidragen till kulturverksamhet av hög kvalitet och vi hoppas på det sättet öka resurserna för kulturen, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Kulturrådet fördelar varje år verksamhetsbidrag till regionala museer. I år får 27 regionala museer dela på drygt 139 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Bidragen ska gå till att samla in, bearbeta och förmedla kunskap om den egna regionens kulturarv, konstutveckling och miljö.

I dag stödjer Kulturrådet verksamhet med konstkonsulenter i 17 län och de har en nyckelroll när det gäller att främja människors möjlighet att möta konst. Kulturrådet har regeringens uppdrag att fördela bidrag till regioner som har konstkonsulentverksamhet.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se