Gotlandsbåten

Gotlandstrafiken utan konkurrens 2017

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 17:03 CET

Gotlandsbåten och konkurrensen gav Gotland besöks- och övernattningsrekord sommaren 2016, men arbetet med nyemissionen som skulle säkra framtiden för bolaget nådde inte målet och trafiken 2017 ställs in och verksamheten skalas ned till ett minimum.

Sommarsäsongen 2016 ökade antalet färjeresenärer till/från Gotland med 100.000 (+11%) mot föregående år. Aldrig har Gotland haft så många sommarbesökare. Antalet gästnätter ökade med 12% mot 2015. För Sverige som helhet var samma siffra 0%. Sedan Gotlandsbåten avslutade sommarsäsongen 4 sep har arbetet inriktat sig på ytterligare en nyemission om 30 miljoner kr för att finansiera kommande års trafik. Det arbetet har inte nått i mål vilket omöjliggör trafik 2017 och innebär att verksamheten försätts i viloläge.

  • -Gotlandsbåten hade över 160.000 betalande resenärer den här säsongen. Vi ökade kapaciteten med ca 230.000 platser till och från Gotland jun-aug, säger Ralph Axelson VD för Gotlandsbåten. Och konkurrens har alltid verkan, kapaciteten ökade totalt ännu mer och prisnivån var periodvis på 1978 års nivå och det blev besöksrekord på Gotland 2016, avslutar Ralph Axelson.

Tyvärr behöver verksamheten nu skalas ned till ett minimum för att klara bolagets fortlevnad. Tre åretruntanställda i Gotlandsbåten och ett antal medarbetare i rederiet HSC Nordic sägs upp som en följd av beslutet. Ralph Axelson fortsätter som oavlönad VD för att hitta eventuella framtida lösningar. Fartyget HSC Express blir nu fullt ut tillgängligt för chartermarknaden.

  • -Det är tråkigt att behöva konstatera att vi inte nådde fram med emissionen. Vi var många medarbetare, varav nu ett antal förlorar sina jobb, som gav allt för Gotlandsbåten det här året och gjorde fantastiska och historiska insatser, säger Ralph Axelson VD för Gotlandsbåten. De och alla våra resenärer är värda ett stort tack, avslutar Ralph Axelson.

För mer information kontakta:

Ralph Axelson, VD Gotlandsbåten

Tel: 0708-69 29 14

e-post: ralph@gotlandsbaten.se

Gotlandsbåten startade 2013 för att pressa priserna och tillföra mer kapacitet till den gotländska färjemarknaden under den hektiska högsäsongen. Högsäsongen juni-augusti är Gotlands absolut viktigaste period ur alla turistperspektiv. Trafiken kommer bedrivas mellan Nynäshamn-Visby och Västervik-Visby. Målet är att vara billigast för de flesta, och att ombord bjuda på den bästa kundupplevelsen på väg till semestern.