Upplands Väsby kommun

Gott bemötande i socialtjänsten i Väsby

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2014 08:00 CEST

94 procent av de väsbybor som varit i kontakt med socialtjänsten känner sig respektfullt bemötta. Det visar en undersökning som gjorts av kommunen under senvåren.

-  Det är jätteroligt att så många upplever att de får ett gott bemötande och bra information när de besöker oss, säger Anna Conzen, chef för Individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby kommun. Detta triggar oss att bli ännu bättre. Vi arbetar ständigt för att öka förtroendet ytterligare.

Frågor om bemötande, informationsutbyte och förtroende stod i fokus i mätningen. Resultatet visar att 93 procent av de tillfrågade upplever att handläggaren lyssnat och satt sig in i frågan. 79 procent uppger att de känner förtroende för sin handläggare. 9 av 10 av de tillfrågade upplever att de fått den information de behöver av sin handläggare.

För mer information:
Anna Conzen, chef Individ- och familjeomsorgen: 08-590 977 53
Linda Corsvall, presskontakt; 073-910 40 29


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se