Sunne kommun

Gott betyg till äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 17:03 CET

Hur äldreomsorgen i Sunne styrs får gott betyg. Det visar en granskning gjord på uppdrag av kommunens revisorer.
De förtroendevalda revisorerna har granskat styrningen av äldreomsorgen i Sunne kommun.
Resultatet visar att medarbetarna är ovanligt väl kända med mål och mätetal. Förklaringen till det är sannolikt stora utbildningssatsningar i planering och utveckling. Delaktighet i och kunskap om den egna enhetens mål visar sig vara ovanligt bra i Sunne kommun.

Biståndsbedömningen styrs också på ett bra sätt jämfört med andra kommuner. Systemet för planering och dokumentation av hälso- och sjukvårdsuppgifter fungerar bra och görs lika över hela kommunen. Uppgifter om olika kunder hålls väl åtskilda.

– Det är roligt att se att vi, trots jämförelsevis låga kostnader, lyckas hålla god kvalitet i förhållande till andra kommuner. Vi har också gjort enkätundersökningar bland kunderna, vilket vi ska fortsätta med. De som svarat känner sig sedda och nöjda, säger socialchefen Cathrine Larsson.

Revisorerna konstaterar även att ekonomistyrningen fungerar bra. Bokslutet för 2006 visar ett plus på en miljon kronor i en budgetram på 212 miljoner kronor.

Under hösten har ett system för social dokumentation införts i äldreomsorgen. Revisorerna tycker att det verkar väl genomtänkt, men de flesta arbetsgrupperna har inte kommit igång med systemet. De avdelningar som börjat jobba med det behöver bli bättre på uppdatering och uppföljning.

Revisorerna föreslår som förbättring en översyn av personalens arbetsscheman på särskilda boenden.
– Vi har gjort en översyn efter revisorernas påpekande. Bemanningen runt lunch är högre eftersom det krävs viss överlappning vid skiftbyte. När fler jobbar samtidigt görs många av de arbetsuppgifter som inte är direkt kundnära. Men socialnämnden är positiv till att skapa mer flexibla arbetstidsmodeller i framtiden, säger socialchefen Cathrine Larsson.

Granskningen är gjord av revisorsföretaget Deloitte bland annat genom intervjuer med enskilda och i grupper.