Institutet för mediestudier

​Gott om journalister på Gotland

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 08:00 CEST

Det är ovanligt tätt mellan journalisterna på Gotland jämfört med många andra glest befolkade svenska kommuner. Ön är den enda kommun som ligger över riksgenomsnittet utan att vara större stad eller Stockholmsförort. Före Gotland i listan över "journalisttätaste" kommunerna kommer bara större städer eller Stockholmsförorter.

Journalisterna är extremt koncentrerade till Stockholm – men även utanför huvudstaden är fördelningen väldigt ojämn.

Det visar en omfattande studie som Institutet för Mediestudier presenterar i dag.

– Vi kan visa svart på vitt att journalisterna är väldigt snett fördelade över land och stad. Det här lägger en viktig grund för diskussioner om den svenska journalistiken. Vad betyder det att vi inte lever som dem vi rapporterar för? säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Tre av tio journalister bor i Stockholms stad. Nästan hälften i Stockholms län. I elva kommuner är det tomt. Bara 56 journalister bor i någon av de 20 kommuner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) definierar som glesbygdskommuner. Och: i Stockholmsstadsdelen Rinkeby-Kista är ”journalisttätheten” bara obetydligt högre.

– Det mest slående i studien är också det minst överraskande: att Södermalm i Stockholm är ett journalist-Mecka. Där är en procent av invånarna journalist - en rätt anmärkningsvärd koncentration av en enda yrkesgrupp i en stadsdel, säger Lasse Truedson.

Det går 1,6 journalister på tusen invånare i Gotland.

Det gör kommunen till den 18:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Riks:1,4 journalister per tusen invånare.


Se vidare på webben: http://journalisterna.mediestudier.se/?id=Gotlands+län&l=sv&lt=c

På den speciella webbplatsen journalisterna.mediestudier.se finns mer material. Där kan man bland annat se hur journalisterna bor i varje kommun i landet och i stadsdelarna i Stockholms stad.

Studien visar också att journalisterna undviker områden där många röstar på Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Likaså undviks områden med många invandrare.Studien har gjorts av skribenten Kerstin Ekberg, som redan 2007 för dåvarande Sim(o) gjorde en liknande undersökning, och datajournalisterna Jens Finnäs och Leo Wallentin. Den utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.

Boken ”Där bor journalisterna” släpps den 1 juli.

Mer information:

Lasse Truedson, lars@mediestudier.se. 070-632 04 06

Om Institutet för Mediestudier:

Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten.

Det sker genom att initiera egen forskning eller sprida kunskap om andras forskning samt genom att vara mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och idrottsrörelsen.

Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Familjen Erling Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Institutet för mediestudiers ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.