Uppsala kommun

Gottsunda ska utvecklas till hjärtat i Södra staden

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 12:32 CEST

Gottsunda ska växa och bli tryggare. Uppsala kommun arbetar på ett helt nytt sätt i Gottsunda genom att knyta samman sociala insatser med utformningen av den fysiska miljön. Vid en pressträff på onsdagen presenterades kommunens förslag för att utveckla Gottsunda. Planprogrammet ska nu ut på samråd.

I januari presenterades ett handlingsprogram med 89 konkreta åtgärder för att vända utvecklingen i Gottsunda. Programmet fokuserar på fem områden, trygghet, hållbar livsmiljö och trivsel, barn och ungas uppväxtmiljö, arbete och delaktighet.

Handlingsprogrammet knyts nu samman med planprogrammet och Gottsundas fysiska utveckling. Gottsunda centrum föreslås få nya gator, stråk, platser och kvarter och ny bebyggelse ska i första hand koncentreras längs Hugo Alfvén väg och Gottsunda allé. Stor vikt läggs vid hur Gottsundas gator och torg ska bli tryggare och säkrare att vistas på.

– Uppsala ska hålla ihop och då måste vi bryta segregationen. Det här planprogrammet är viktigt för hela Uppsalas utveckling. Vi vill att Gottsunda ska bli tryggare och växa med flera arbetsplatser, bostäder i blandade upplåtelseformer och ett mer levande centrum. Våra ambitioner är högt satta och på sikt ska Gottsunda utvecklas till hjärtat i Södra staden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Arbetsplatser kommer att prioriteras i Gottsunda centrum eftersom det blir ett viktigt nav för kollektivtrafiken som ska binda samman Gottsunda med Resecentrum och den kommande järnvägsstationen i Bergsbrunna.

I de dialoger som har genomförts med boende har behovet av ett tryggare Gottsunda, där flera vistas ute också på kvällen och natten, framförts. Steg på vägen dit är att bygga bort mörka, öde bakgårdar, öka belysningen, bygga hus på stora parkeringsplatser för att förtäta och på det sättet minska platser som är mer eller mindre övergivna efter mörkrets inbrott. Kommunen önskar också att samarbetet mellan olika fastighetsägare ökar, så att de samarbetar kring gränserna mellan olika tomter för att skapa trygga miljöer.

Nu ska flera dialoger genomföras med boende och andra intressenter i området. Bland annat genom pop-up-aktiviteter och gåturer i området. Information ska spridas genom film, digitala skärmar, sociala medier och webb och även på flera olika språk.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Örjan Trapp, projektledare
Telefon: 018-727 86 32
E-post: orjan.trapp@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 072-569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se