Nordicstation

GDPR för anställdas egna affärer!

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 11:22 CET

Nordicstations system Sharelock är nu uppdaterat enligt kraven för GDPR. Systemet har nu en automatiserad rutin för att tillgodose följande GDPR-krav; rätten att bli glömd, rätten att få uppgifter om vilken information som finns om den enskilda personen samt loggning i systemet.

Ändringarna innebär att systemet är ännu mer effektivt, det ger även en trygghet för Sharelocks användare att det nu är compliant med GDPR. Riksbanken som har använt systemet under flera år är först med att gå live med den uppdaterade versionen.

GDPR, den nya dataskyddsförordningen som reglerar behandling av personuppgifter träder i kraft för hela EU den 25 maj 2018. Det har varit viktigt för oss att vårt system Sharelock ska möta de nya lagkraven i god tid innan GDPR träder i kraft. Vi arbetar dagligen mot lagkrav tillsammans med våra kunder i finansbranschen och vet hur viktigt det är att vara compliant enligt nya regler.

Sharelock systemstöd för att underlätta att rapportera anställdas egna affärer.

Nordicstation utvecklade systemet Sharelock för att underlätta för Compliance-avdelningar hos våra kunder att efterleva kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

Finansinspektionens lagkrav samt Svenska Fondhandlareföreningens riktlinjer reglerar en gemensam standard för värdepappersmarknaden som gäller för banker, börser, värdepappersinstitutet och fondbolag. Reglerna innebär att bolag som faller inom ramen för reglerna är skyldiga att föra en förteckning över vissa anställda och uppdragstagares transaktioner med finansiella instrument. Dessa regler omfattar även närstående personer till den anställda eller uppdragstagaren.

Syftet med reglerna är att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och minimera risken för missbruk av insiderinformation.

Hanteringen kring anställdas egna affärer innebär stor administration för Compliance-avdelningarna i och med att de löpande ska samla in anmälningsskyldigas innehav, följa upp och kunna redogöra för rapporteringen. Nordicstations system Sharelock fungerar som ett stöd för Compliance-funktionerna och automatiserar hanteringen av anställdas egna affärer.

Kontakta oss om du är mer intresserad av systemet Sharelock eller om du behöver hjälp att se över vilka aktiviteter som behöver göras i din organisation för GDPR.

Nordicstation är ett IT-konsultbolag specialiserade på systemutveckling av kundspecifika lösningar inom webbapplikationer och Business Intelligence.

Genom vårt långa samarbete med svenska banker har vi byggt upp en gedigen kunskap inom finansmarknaden och skräddarsyr systemlösningar inom bl.a datalager, rapportering och regelverk. Vi erbjuder också affärsprojektledning för att säkerställa att rutiner och processer finns på plats för att vara compliant i enlighet med befintliga såväl som nya regelverk.

www.nordicstation.com