GPSLogik AB

GPS-position på vilda djur.

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 19:02 CEST

I övervakningssyfte har virusförekomst bland vilda andfåglar studerats. Dessutom har datainsamlingen möjliggjort beskrivande studier av om hur viruset påverkar ändernas kondition och tiden de rastar. De gräsänder som fångas vid Ottensala är huvudsakligen fåglar som passerar vår och höst under sin flyttning. Det innebär att de virus som upptäcks på Ottensala också återfinns längs hela flyttningsstråket. I och med att gräsanden är virusets naturliga värddjur står den sannolikt för virusets upprätthållande i naturen. Eftersom den också troligen fungerar som en viktig spridare av viruset i stor skala, kommer gräsanden att vara modellart i projektet. Med hjälp av klassisk fångst-återfångst-analys av ringmärkningsdata, analys av fjädrars isotopsammansättning, och användandet av GPS-sändare studeraras hur gräsänderna beter sig under rastning, flyttning, övervintring och häckning. Dessa mönster sätts i relation till virusets förekomst. Med de unika långtidsserierna av data från Ottensala som grund, vill vi med teoretiska och matematiska modeller studera virusets överföring mellan individer.

Vi är specialister på GPS-postionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål. GPSLogik erbjuder marknadens mest ändamålsenliga, prisvärda och lättanvända gps-positioneringssystem för logistik och transport. Du får med oss ett unikt SATELLITPERSPEKTIV.