CallMi Trading & Consulting AB

GPSHuset.se lanserar företagsinriktad produktportal

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 21:41 CEST

För att bidra till en effektivisering av svenska företags hantering av fordon, leveranser och lösöre lanserar GPSHuset.se nu en företagsinriktad produktportal.

Saltsjöbaden 2014-06-26: Bland privatpersoner har den svenska GPS-spårningsmarknaden vuxit stadigt de senaste åren. En kombination av lågt pris och enkel installation har gjort det allt mer attraktivt för svenskarna att övervaka sina fordon eller sina husdjur med hjälp av en så kallad GPS-tracker. Sedan drygt ett år tillbaka är CallMi Trading & Consulting AB aktiva på marknaden genom webbutiken GPSHuset.se.

Som en del i en större satsning på företagskunder lanserar CallMi Trading & Consulting idag GPSHuset Business, en helt ny webbportal riktad till företagskunder som önskar effektivisera sitt arbete med hjälp av GPS-spårning. Den nya produktportalen visar delar av GPSHuset.se:s sortiment, som handplockats för att fylla de behov som ett modernt företag idag kan ha. Vidare beskriver portalen hur tjänster för administration av fordonsparker, effektiv hantering av varuleveranser och kommunikation med konsumenter kan utvecklas med GPS-spårning som bas.

Syftet med företagsportalen är att presentera för svenska företag hur deras arbete på många plan kan underlättas genom att implementera GPS-spårning i verksamheten. Moderna svenska serviceföretag kan dra fördel av GPS-spårningen då man genom en enda lösning kan administrera sin fordonspark, och även kommunicera en position till kunderna i de fall då företaget bedriver någon form av ambulerande serviceverksamhet. GPS-spårning öppnar även upp nya möjligheter för företag att snabbt positionera utspridda materiella tillgångar av olika slag.

Företagsportalen GPSHuset Business, som drivs i direkt anslutning till webbutiken GPSHuset.se, finns tillgänglig på webbplatsen http://business.gpshuset.se.

CallMi Trading & Consulting AB är verksamma inom utveckling och försäljning av varor och tjänster i teknikbranschen. Företaget är även verksamt inom webbutveckling, där man för närvarande driver webbutiken GPSHuset.se i egen regi.