Grade

Grade levererar utbildningsplattformen LUVIT LMS till Region Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:47 CET

Grade har utsetts till leverantör av utbildningsplattform till Region Skåne. Det är Grades webbaserade lärplattform LUVIT LMS som ska användas för utbildning av såväl interna som externa kursdeltagare. Grade kommer även fungera som ett stöd främst under införandefasen och kommer att implementera integrationer till andra av Region Skånes befintliga system. Genom att införa ett LMS kommer Region Skåne att ha möjlighet att kunna höja kvaliteten och på sikt sänka kostnader inom sina ansvarsområden. Detta gäller framförallt vården i Skåne och för utvecklingen av näringsliv, kultur, kommunikation och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

”Vi behövde ett regiongemensamt LMS som kunde möta alla krav och behov i en stor och komplex organisation som Region Skåne. Vi valde LUVIT LMS eftersom systemet har mycket av de funktioner vi behöver och samtidigt kan matcha vår kostnadsmodell. Grade har också visat vilja och kompetens att fortsätta utveckla LUVIT LMS för att ännu bättre passa vår organisations behov inom utbildningsadministration och kompetensutveckling.”, säger Anna Steen, tjänsteförvaltare på Region Skåne.

Region Skåne har ett behov av att kunna presentera och administrera utbildningar samt anmälningar. Dessutom vill de ha möjlighet att kunna göra uppföljning på resultat på individnivå och möjlighet till kommunikation mellan administratörer, lärare och kursdeltagare i ett och samma system. Valet föll på LUVIT LMS som kan hantera samtliga typer av utbildningar, det vill säga nätbaserade, lärarledda och blandade lärformer.

”Eftersom det handlar om en betydande investering för en organisation och dess medarbetare, är det av stor vikt att vi som leverantör även fungerar som ett stöd och rådgivare vid diskussioner kring önskemål och krav både före beslut tas och även när samarbetet pågår”, säger Elin Bjursten, Key Account Manager på Grade.

Implementering av LUVIT LMS för Region Skånes kursdeltagare inleds under början av 2013, vilket är genomförbart tack vare ett intensivt samarbete mellan Region Skåne och Grade.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-31 89 08 eller e-post per.wargeus@inxl.se

Rickard Nygren, VD Grade AB, mobil: +46 736-42 45 20 eller e-post rickard.nygren@grade.com

Torbjörn Lloyd, upphandlingsansvarig för LMS på Koncerninköp – Inköp och Upphandling i Region Skåne, +46 40-675 38 45

Anna Steen, tjänsteförvaltare på Samordnade e-tjänster IT-avdelningen Region Skåne +46 44-309 33 65

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Läs mer på www.grade.com. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg och Stockholm. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till InXL Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.


Grade erbjuder kompletta e-Learninglösningar bestående av kundunika kombinationer av våra mjukvaror (författarverktyget Composer Interactive FX och utbildningssystemet LUVIT LMS) och en mängd stödjande konsulttjänster för att implementera, effektivisera och realisera utbildnings-insatser inom företag, myndigheter och utbildningsinstitut.

Sverige är vår huvudmarknad men vi har kunder i 7 länder och elever i över 100. Grade är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade Avensia innovation AB. Besök gärna vår hemsida www.grade.com för mer information.