Uppsala kommun

Gränby får nytt kulturcentrum

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 09:10 CEST

Nu inleds utvecklingen av ett nytt kulturcentrum i Gränby. Kulturnämnden har avsatt 500 000 kronor för att redan under hösten öka tillgängligheten för de verksamheter som finns i Gränbyskolan. Biblioteket och fritidsgården får utökade öppettider på onsdagar och en söndag i månaden. Samtidigt undersöks behoven i området och dialogen med de boende i området fördjupas.

– Nu startar vi arbetet med att skapa ett kulturcentrum tillsammans med Gränbyborna. Kulturnämnden avsätter pengar för att kunna genomföra fler aktiviteter under hösten. Samtidigt planerar vi för hur vi skapar ett offentligt rum i lokalsamhället och en mötesplats för boende i området, med prioritet på barn och unga, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Under våren 2016 genomfördes en medborgardialog samt ett råd med föreningar och studieförbund för att utveckla kulturcentrumplanerna.

Gränby kulturcentrum ska vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Föreningar, studieförbund, bibliotek, fritidsklubb och fritidsgård ska ges möjlighet att tillsammans skapa ett levande aktivitetshus i Gränby. Kulturcentrumet ska vara en träffpunkt där föreningslivet tillsammans med de kommunala verksamheterna bidrar till att stärka områdets identitet.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden,
Telefon: 070-638 10 75
E-post: Peter.Gustavsson@pol.uppsala.se

Gunnar Berggren, avdelningschef Uppsala natur- och kulturcentrum
Telefon: 018-727 14 28
E-post: gunnar.berggren@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28