Riksdagen

Gränshinder, alkoholpolitik och Östersjösamarbete debatteras på Nordiska rådets session i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 08:44 CEST

Nordiska rådets 56:e session äger rum den 1-3 november 2004 i Riksdagshuset i Stockholm. Många punkter står på programmet.

Hur det nordiska samarbetet ska behålla sin plats på den nordeuropeiska kartan blir utgångspunkt för diskussionen om nordiskt samarbete i ett nytt Europa. De nordiska statsministrarna lämnar då sina redogörelser inför det fortsatta arbetet. Förre danske statsministern, europaparlamentarikern Poul Nyrup Rasmussen är inbjuden gästtalare.

Larmrapporter om ett ökat alkoholintag i Norden kommer allt tätare. Att politikerna ser allvarligt på frågan visar den särskilda debatt om alkoholpolitik som anordnas.
-Tre nordiska länder gick inte med i EU för att få ökade alkoholskador, säger Nordiska rådets president Gabriel Romanus med anledning av den oroande utvecklingen i framför allt Finland, Danmark och Sverige.


Man kommer också att diskutera hur det nordiska samarbetet ska gå vidare för att avskaffa de gränshinder som finns kvar i Norden. Den särskilde gränshindersamordnaren, förre danske statsministern Poul Schlüter, lämnar en aktuell rapport.

Hur samarbetet med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland ska utformas står i fokus för diskussionerna om det regionala arbetet runt Östersjön.


Observera att endast ackrediterade journalister har tillträde till sessionen. Ackreditering sker senast fredag 29 oktober på:
http://www.norden.org/accreditation/sk/session2004.asp

Presslunch torsdag 28 oktober
Nordiska rådets president och ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, Gabriel Romanus (fp), samt rådets vice president Anita Johansson (s), inbjuder journalister till en lunch inför sessionen, den 28 oktober kl. 11.00, i restaurang Strömmen, Riksdagshuset.

Anmälan till lunchen lämnas senast onsdag 27 oktober till: Dan Alvarson, riksdagens internationella kansli, tel: +46 8 786 50 48, e-post: dan.alvarson@riksdagen.se


Prisutdelning
De nordiska priserna i litteratur, musik samt natur och miljö delas ut vid en ceremoni i Stockholms stadshus tisdagen den 2 november. Vid olika sidoarrangemang och pressmöten är det möjligt att stifta närmare bekantskap med pristagarna och deras verk respektive verksamheter.

Ytterligare information om sessionen finns på Nordiska rådets hemsida: http://www.norden.org/session2004/sk/index.asp?lang=1

Presskontakter
Informationsrådgivare Britt-Marie Forslund, tel: +45 33 96 02 91,
e-post: bmf@norden.org

Dan Alvarson, riksdagens internationella kansli, tel: +46 8 786 50 48,
e-post: dan.alvarson@riksdagen.se

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48