Visit Hemavan Tärnaby AB

Gränsöverskridande projekt för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 15:13 CEST

Riktade insatser kopplat till hållbar utveckling blir snart en verklighet nu när EU-projektet Bärkraft Baerekraft beviljats medel från Botnia Atlantica programmet.

Under en längre period har ett samarbete över gränsen pågått med att förankra och förtydliga det behov vi som destinationsorganisationer sett i de områden vi verkar i. Idag finns en uttalad vilja kopplat till hållbar utveckling bland en mängd viktiga parter som på olika sätt kommer att vara en del av processen som startas i och med att Bärkraft nu beviljats.

Det nyskapande med projektet är att det är ett gränsöverskridande samarbete mellan Helgeland Reiseliv, Visit Hemavan Tärnaby AB och Gold of Lapland där vi delar goda exempel, metoder, erfarenheter, vi möjliggör ett lärande för en framtida hållbar utveckling på olika plan.

- För att jobba med besöksnäringsfrågor i framtiden måste vi agera ansvarsfullt och få hållbar utveckling som en naturlig del på allas agenda – det är då vi kommer att se verklig förändring, säger Sofi Marberg verksamhetschef på Visit Hemavan Tärnaby AB

Förstärkta nätverk och hållbart resmål

Projektets målsättning är att producera medvetna företag med en handlingsplan för en egen hållbar utveckling.

- Genom projekt Bärkraft får vi kunskap och kraft att förflytta våra destinationer flera steg framåt inom området hållbarhet. Genom att arbeta lokalt i alla ingående kommuner och genom gränsöverskridande lärande och utbyte kommer hela området att stiga fram som ett starkt hållbart resmål, säger Karin Fällman Stenlund, verksamhetsledare Gold of Lapland.

Ytterligare kommer projektet att resultera i kompetenshöjning hos näringsliv, politiker och kommuner, stärkta destinationsorganisationer, samt att värdskaps och hållbarhetscoacher har utbildats och finns kvar i regionen

- Genom detta projekt önskar vi skapa mötesplatser för att bygga samarbeten och relationer mellan företag, olika resursmiljöer och myndigheter. Vi kommer uppnå större kunskap och skapa mer utveckling under kortare tid än om vi jobbar var och en för sig, säger Torbjörn Tråslett VD vid Helgeland reiseliv.


Fakta

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur - och kulturarv


Kontaktpersoner

Sofi Marberg, Visit Hemavan Tärnaby AB, sofi.marberg@hemavantarnaby.se, +46 70 310 24 07
hemavantarnaby.comvisithemavantarnaby.se

Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland, karin.fallman@goldoflapland.com, + 46 70 229 06 42
goldoflapland.com

Torbjörn Tråslett, Helgeland reiseliv,torbjorn@visithelgeland.com, +47 41 84 41 41
visithelgeland.com

Hemavan Tärnaby är fjälldestinationen i Lappland med skidområden och stigar i vidsträckta vidder för både världsmästare och fjällrookies. Härifrån kommer Ingemar Stenmark, Anja Pärson, Stig Strand och Jens Byggmark, och här börjar Kungsleden sin ringlande väg uppåt. 
   Visit Hemavan Tärnaby AB jobbar med övergripande marknadsföring och destinationsutveckling.