Socialstyrelsen

Gränsöverskridande vård - en utmaning för tillsynen över hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:35 CEST

5 - 7 maj samlas omkring 170 deltagare till en nationell tillsynskonferens i Ystad. Under konferensen kommer man bl.a. att diskutera hälso- och sjukvård över gränserna och vad detta innebär ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Socialstyrelsens tillsynsavdelning står bakom konferensen.

- En av tillsynens stora utmaningar inför framtiden är internationaliseringen och det allt mer utvecklade samarbetet inom EU när det gäller hälso- och sjukvård. Detta väcker en hel del frågor kring patientsäkerhet, ansvar och regelverk. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan ge patienter större möjligheter att få vård, men vi måste också vara vakna för de patientsäkerhetsrisker som finns, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Socialstyrelsens tillsynsverksamhet arbetar med tillsyn över svensk hälso- och sjukvård, hälso- och smittskydd samt med krisberedskapsfrågor. Det är ett omfattande område - de sex regionala tillsynsenheterna utreder varje år 5.000 - 5.500 ärenden. Det handlar om fall där patientsäkerheten varit i fara eller att det funnits risk för detta.

Vartannat år samlas Socialstyrelsens tillsynsavdelning till en nationell konferens. I år hålls denna i Ystad den 5 - 7 maj. Totalt kommer omkring 170 personer att deltaga.

- I år har vi bl.a. gränsöverskridande hälso- och sjukvård och framtidens tillsyn som teman. Det är viktigt att vi som tillsynsmyndighet hänger med i utvecklingen. När det gäller internationell hälso- och sjukvård händer det oerhört mycket just nu, inte minst inom EU, säger Catarina Andersson Forsman.

I konferensen deltar bl.a statssekreterare Mikael Sjöberg, socialdepartementet, sjukhuschef Karin Christensson, universitetssjukhuset MAS i Malmö, Birger Olofsson, Öresundskommittén, Barbro Westerholm, Sveriges Pensionärsförbund, Mats Svegfors, ordförande i Ansvarskommittén samt Lennart Gustafsson, huvudsekreterare i tillsynsutredningen. Socialstyrelsens avgående generaldirektör Kerstin Wigzell och hennes efterträdare, överdirektör Kjell Asplund, deltar också.Ytterligare upplysningar:

Enhetschef Per Manhem, 0733-974323 eller Lars Rahm 0708-107982.I anslutning till konferensens inledning arrangeras en pressträff: Onsdagen den 5 maj kl 15.30, Ystads Saltsjöbad. Fråga efter lokal i receptionen.Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@sos.se.

Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72 eller 08-555 530 05