Nättidningen Payback / Payback Sverige

Gränspolischef Lars Wettel – Del 3

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 00:41 CEST

Den tredje artikeln om polisens strukturella sexualbrottslighet tar upp fallet med gränspolischefen Lars Wettel. Jag beskriver bara översiktligt vad fallet handlar om för att dels väcka uppmärksamhet kring fallet men också för att sedan länka vidare till än mer omfattande material i ärendet. I detta ärendet är alla kommentarer överflödiga då det digra materialet talar för sig själv!

Rikspolischefen och Bodström

För över ett år sedan, närmare bestämt den 14 oktober2009, sändes kvällsöppet med rikspolischefen Bengt Svensson,
Thomas Bodström samt med en kvinna som vittnade om att hon misshandlat av sin polismake. Vad hade då dessa tre gemensamt? Jo, Bengt Svensson pratade om att kvinnans fall utreddes av Riksenheten för polismål och att poliser som begår misshandel i hemmen ska avskedas, Bodström är kvinnans försvarsadvokat och kvinnan, ja. Hur har det då gått för henne? Under denna tiden har hon väl fått rättvisa skipad, eller?

Våldtäkt och rättsintyg men inget åtal!

I augusti 2008 kuliminerade en serie övergrepp och kvinnan fördes medvetslös till sjukhus. Kvinnan hade då utsatts för misshandel och våldtäkt. Gränspolischef Lars Wettel anhölls därefter i sin frånvaro för just grov våldtäkt och misshandel. Som brukligt är överlämnades ärendet till polisens interna utredningar som trots att rättsintyg, vittnesmål m.m styrkte brotten valde att häva anhållningsordern och lägga ner förundersökningen. Kvinnan har vidare 27 gånger förgäves ansökt om besöksförbud och larm. Tingsrätten och Internutredningen har varje gång avslagit begäran. Hon har fått byta kvinnojoursboende 5 gånger för att Wettel spårat upp henne. Hon har mottagit hundratals sms med hotfulla meddelanden m.m.

Riksenheten för polismål

I September ifjor, 2009, skrevs en artikel om kvinnans fall varefter en ny förundersökning öppnades och kvinnan fick den tidigare omnämnda möjligheten att vittna om sitt fall i Kvällsöppet med Ekdal. Nu har ett helt år till gått och Kristian Augustsson, chefsåklare på Riksenheten för polismål, fortsätter och fortsätter utredningen...

Sålunda: Thomas Bodström, kvinnans advokat, Riksenheten för polismål, Rikspolischefen - alla inblandade gör med andra ord absolut ingenting!

Det finns fler affärer kring Lars Wettel, Polisförbundet, bordeller och bordellbesök som Payback kommer att skriva om vid ett senare tillfälle.

Polisanmälningarna mot Gränspolischef Wettel

Jag kopierar in de anmälningar som gjorts mot gränspolischef Wetter nedan och de nummer som figurerar i sammnhangen är polisens egna anmälningsnummer:

K229650-08, Grundanmälan gällande grov våldtäkt vid fyra tillfällen,

K226899-08, Grov misshandel

K296679-08, Ofredande

K228488-08, Misshandel Olaga hot

K339982-08, Ofredande

K298058-08, Övergrepp i rättssak

K291179-08, Olaga Hot

K226899-08, Misshandel, Olaga hot

K171706-09, Grov Kvinnofridskränkning

K228488-08, Olaga Hot, Övergrepp i rättssak

K391210-08, Olaga hot

K25349-09, Ofredande

K78987-09, Sexuellt ofredande

K87741-09, Sexuellt ofredande

K123710-09, Sexuellt ofredande

K155732-09, Olaga hot

K194398-09, Ofredande

AM-43236-09, Ofredande

AM154686-08, Ofredande

K 298058-08, Övergrepp i rättssak

K296679-08, Ofredande, olaga hot

K215546-09, Ofredande, olaga hot

K43000-09, Olaga hot

K171106-09, PM till Grov Kvinnofridkränkning Ang Dataintrång Pm

K239358-09 Upprättat av Ellen Winter Ingripandesektionen Anmälan på Täby Polisstation för dataintrång, olaga hot, behörighetsmissbruk, obehörig befattning med hemlig uppgift, tjänstefel Anmälan Läkare /Teraput Ann Wilkens efter upprepade telefonhot från Lars Wetter, Anna-Carin Ericsdottter samt Anders Gripenlöf .Även kommit över Kopia på rättsintyg markerat vad han anser hon ska ändra på och hotat henne till att göra det.

K8340-09, Olaga hot samt övergrepp i rättssak

K18960-09, Tjänstefel för att ha på något sätt kommit över rättsintyg och översända dem till läkaren K73374-09, Övergrepp i rättssak, olaga hot genom att åter kontakta läkaren Anmälan från kvinnojouren Täby/Danderud mot Polisens Internutredning samt Lars Wetter

K43000-09, Olaga hot samt övergrepp i rättssak PM

K229650-08, Beslagtagen mobil som Lars Wetter tagit från sitt arbete på Polisen överlämnas till Leif Andersson Cu Anmälan från Kari Hammer mot Lars Wetter samt ansökan om Besöksförbud K180416-09

Besöksförbud:

AM-155803-08 Polisens Ärendenr: AA-438-69650-08

AM-122070-08 " " AA-438-53962-08

AM-152549-08 " " K291179-08

AM-125100-09 " " K229048-09

AM-37497-09

Källor: http://www.svemykon.se/filearea_10.html  – Corruptio-fil om Lars Wetter

http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/10/svensk-myndighetskontroll-corruptio-sanning-eller-rattshaverist

http://corruptio.blog.com/2010/10/16/polis-lars-wetter-fylleskryt-nationella-insatsstyrkan-top-secret/

http://corruptio.blog.com/files/2010/06/Anmälningar-mot-poliser-Lars-Wetter-Anders-Gripenlöf.pdf

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kvallsoppet_med_ekdal?title=kvallsoppet_med_ekdal_del_1&videoid=837686 Kvinnan vittnar efter 16.39 min

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name