Linköpings kommun

Grävarbete på Östgötagatan för framtidens Linköping

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 12:30 CEST

Nu startar grävarbeten på Östgötagatan för bättre infrastruktur, säkrare cykeltrafik och hållbar stadsutveckling. Ny fjärrkyla, nya cykelfält och trottoarer – det är mycket på gång.

Från november 2016 till årsskiftet och under del av våren 2017 kommer Östgötagatan periodvis att vara avstängd för flera arbeten. De delar som berörs är sträckan mellan Gustav Adolfs-rondellen och Sveagatan samt mellan Konsistoriegatan och korsningen med Malmslättsvägen, Storgatan och Kaserngatan.

Mer och bättre Linköping

Linköping växer snabbt och stadsdelar utvecklas med nytänkande och hållbarhet i fokus. En av dem är centralt belägna Ebbepark, där miljöer för entreprenörskap, forskning och innovation ska förenas med boende och stadens sociala liv.

Inför uppbyggnaden av Ebbepark drar Tekniska verken fram fjärrkyla via bland annat Östgötagatan. Fjärrkyla för bra inomhusklimat bygger på samma smarta idé som fjärrvärme, där all produktion sker centralt i en energieffektiv och miljöanpassad anläggning, för bästa möjliga resursanvändning.

Säkert och hållbart

På den norra sträckan av Östgötagatan, mellan Gustav Adolfs-rondellen och Sveagatan, samordnar Linköpings kommun och Tekniska verken viktiga infrastruktur- och trafikprojekt för den växande och hållbara staden.

Tekniska verken renoverar och utvecklar flera ledningsnät för att säkerställa leveransen av friskt och gott vatten i kranen även i framtiden. Under våren anläggs nya cykelfält med röd asfalt i den befintliga körbanan, som smalnas av för att sänka hastigheten. Trottoarerna får en ny beläggning med marksten.

Det grävs en hel del när idéer blir verklighet

– Linköping är mitt i den största stadsomvandlingen någonsin. Vi vill locka både fler människor och företag att komma hit och vårt mål är att skapa mer och bättre Linköping. Vi ska forma miljöer för spännande möten mellan forskning, näringsliv, kultur och socialt liv. Vi ska skapa förutsättningar för en trivsam, trygg och mångskiftande innerstad. Vi ska satsa på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det kommer att ta tid. Det kommer att bli tålamodsprövande störningar när vi gräver och bygger. Men det viktigaste av allt – det kommer att bli fantastiskt bra, för alla som väljer att leva och verka just här i Linköping.

Fakta om projekten

Östgötagatan delen mellan Konsistoriegatan och Malmslättsvägen:

  • Anläggning av fjärrkyla: 1 nov - 31 dec 2016, med fortsättning mot Ebbepark under2017.

Östgötagatan delen mellan Gustav Adolfsrondellen och Sveagatan:

  • Utbyggnad av dagvattenledningen mellan Gustav Adolfsrondellen och Hertig Karlsgatan samt punktinsatser mellan Hertig Karlsgatan och Sveagatan, byte av vattenledning: 1 nov – mitten av dec 2016.
  • Anläggning av cykelfält och upprustning av belysning läggning av optofiber, nya ytskikt på trottoarerna (marksten) samt asfaltering av gata: våren 2017.

För mer information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

För mer information om arbetet på Östgötagatan kontakta:

Tomas Carlson, Tekniska verken, telefon 013-30 85 69 (fjärrkyla)

Mats Johansson, Tekniska verken, telefon 013-20 81 16 (vattenledning)

Elna Hammarström, Linköping kommun, telefon 013-20 89 42 (cykelfält och trottoarer)

Eva Ankarberg, Ebbepark, telefon 013-26 36 33

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.