Nätvinhandlarnas Branschorganisation

Gräver Systembolaget sin egen grav?

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 15:06 CEST

Systembolaget utnyttjar sin monopolställning för att försöka krossa den lagliga konkurrens som finns. Vi anser att Systembolagets strategi är en farlig väg att vandra. Att Systembolaget, i slutändan, hoppas kunna påverka svenska politiker för att skapa en svensk lag som går emot EU tror vi inte på. Vi tror att man vill krossa den, fullt lagliga, konkurrens som dykt upp sedan 2007.

Mellan EU:s medlemsländer ska varor, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt. Det är grunden för EU:s inre marknad. På EU:s inre marknad ska det råda fri konkurrens. Detta är principer som Systembolaget inte kan påverka. 

Systembolagets polisanmälan av Winefinder och City Gross, kommer att leda till en prejudicerande dom. Om denna dom går emot Systembolaget, vilket vi är övertygade om, så kommer alla de stora dagligvarukedjorna att satsa på alkoholförsäljning. I så fall har Systembolaget, eftersom man redan idag bara har en marknadsandel på ca 60 % och därmed inte kan upprätthålla bilden av att man kan påverka folkhälsan via sitt butiksnät, grävt sin egen grav.

Vi tror att det hade varit en bättre strategi om Systembolaget hade fortsatt att förbättra sitt kunderbjudande och därmed konkurrera på justa villkor.

Att som i gårdagens DN låta en styrelseledamot i Systembolaget uttala sig som någon form av oberoende alkoholexpert är enligt vår åsikt ett bra exempel på hur man inte skall bete sig som monopolföretag. 

Sven Andréasson, styrelseledamot i Systembolaget, uttalar sig på DN Debatt den 9 juli. Sven Andréasson har de senaste 4 åren mottagit 374 000 kronor som styrelseledamot i Systembolaget. Huruvida det påverkar hans syn på konkurrens från lagliga näthandlare vet vi inte.

Vi hävdar dock att det inte finns en enda korrekt studie som bevisar det som Sven Andréasson i gårdagens debattinlägg framför som ”fakta”. Det vore därför rimligt om Sven Andréasson angav exakt vilka empiriska studier han hänvisar till.

Några uttalande som Sven Andréassons gärna får leda i bevis genom att presentera de studier han hänvisar till:

-  ”I forskningen beskriver personer som kämpar med ett alkoholberoende hur alkoholen nu är allestädes närvarande”. Vår kommentar: När hans källa till ”forskningen” blev ifrågasatt på Systembolagets seminarium i Almedalen så ändrade han till begreppet ”anekdotiska studier”.  Vad gäller?

-  ”Priset är det starkaste verktyget för att minska konsumtion och skador. Här är kunskapsläget glasklart. Detta gäller särskilt för ungdomar och storkonsumenter”. Vår kommentar: Vi ifrågasätter logiken i att ungdomar över huvud taget handlar på Systembolaget och därmed är priskänsliga (höjd alkoholskatt).  

-  ”Råsupandet på helger avtar, vilket är positivt. Men i stället tilltar vardagsdrickandet, vilket gör att allt fler tappar kontrollen över sitt drickande”.

-  ”Modern alkoholforskning finner att både konsumtion och skador begränsas genom offentliga, icke vinstdrivande monopol.”  

-  ”En viktig förklaring till det ökande vardagsdrickandet är marknadsföringen”.  

-  ”Dagens utredning är dessvärre ett slag i luften eftersom den över huvud taget inte tar ställning till om den pågående verksamheten är laglig. Den statliga utredning som presenteras i dag visar med all önskvärd tydlighet att regeringen saknar en genomtänkt linje”. Vår kommentar: Vi undrar stillsamt hur Sven Andréasson kan kommentera en utredning som vid det tillfället ännu inte var presenterad?

Nätvinhandlarnas branschorganisation bildades i maj med syftet att bidra till nyanseringen av svensk nätvinhandel. Organisationen är öppen för alla vinhandlare med tillstånd av Skatteverket att bedriva distansförsäljning av vin till svenska privatpersoner som förbinder sig att följa svensk lag och att uppfylla medlemskraven vad gäller t ex hur man marknadsför sig, att man genomför noggranna kontroller av ålder, mm vid leverans. Den som inte lever upp till de gemensamma kraven riskerar ytterst att uteslutas ur branschorganisationen.

Mer information

Ole Nielsen, ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation, 0709-43 34 38 eller on@winefinder.dk


RIKTLINJER

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.

Förbindelse om lagenlighet


LAGENLIGHET

  • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
  • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
  • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
  • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
  • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.