Graffitifrämjandet

​Graffitifrämjandet polisanmäler SL:s väktarbolag CSG

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2015 11:54 CET

Igår meddelade Datainspektionen att man beslutat lägga ned sin utredning mot väktarbolaget CSG, som var anklagade för att ha upprättat ett olagligt fotoregister med graffitimålare.

Eftersom Datainspektionens befogenheter inte sträcker sig längre än till att fråga företaget om registret existerar, så väljer Graffitifrämjandet nu att göra en egen polisanmälan om brott mot personuppgiftslagen. Polisen har de befogenheter som krävs för att göra en kvalificerad utredning om brott.

Följande stycke från Datainspektionens beslut visar tillvägagångsättet från inspektionen som inte är tillräckligt för att gå till botten med anklagelserna som riktas mot företaget:

“CSG har inga uppgifter om att det förekommer något register över misstänkta klottrare inom bolagets verksamhet. I samband med att påståendena om ett sådant register framkom i media ställde CSG frågan till berörda anställda om de har kännedom om något register över klottrare. Det har dock inte framkommit några uppgifter som pekar på att ett sådant register existerar i bolagets verksamhet.“ Sid. 4 http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-01-30-csg.pdf

– Tillsynsverktygen som Datainspektionen har är tandslösa. Vi kan inte ha en ordning där ett nekande är lika med ett konstaterande av att överträdelser inte har begåtts, säger Mathias Leveborn från Graffitifrämjandet.

Under 2014 avslöjades i boken “Grip till varje pris” hur SL:s väktarbolag CSG upprättat ett olagligt register över graffitimålare. Detta rapporerades vitt i media och det föranledde även interpellationsdebatter i såväl riksdagen till två justitieministrar som i Stockholms landsting till ansvarigt landstingsråd.

De bevis mot CSG som presenteras i boken “Grip till varje pris” är mycket trovärdiga och innehåller bland annat, när det gäller det olagliga registret, såväl två av varandra oberoende registerkopior som vittnesmål om hur registret handhavs i företaget.

Till detta kan adderas många enskilda vittnesmål från drabbade som har fotograferats och känts igen från foton.

– Samhället har ett ansvar att behandla alla lika inför lagen och att utreda brott, även om de begås mot en grupp som begått egna lagöverträdelser. Det är principiellt viktigt för en rättstat och vi hoppas att de som kränkts i detta register kommer få upprättelse, säger Mathias Leveborn från Graffitifrämjandet.

Kontakt: Mathias Leveborn 073 963 25 01

Graffitifrämjandet är en intresseorganisation för graffiti och gatukonst och en del av Riksteaterns folkrörelse. Vi arbetar för att sprida kunskap och ökad förståelse för dessa konstformer. Ett av våra mål är att alla Sveriges städer ska ha öppna väggar där det är tillåtet för vem som helst att måla vad man vill.