Grafiska Företagen

Grafiska branschen presenterar ny trendrapport

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2009 09:57 CEST

- Det snabba är digitalt, men det riktigt viktiga är print.

Så kan man sammanfatta den nya trendrapport - POP09 - som projektet Power of Print presenterar på Bok & Bibliotek. Trendrapporten är resultatet av en undersökning som analysföretaget United Minds (UM) genomfört på uppdrag av projektet. Power of Print är en satsning inom den grafiska branschen som lyfter fram det tryckta mediets roll i en alltmer digitaliserad medievärld.

För att ta reda på vad svenska folket anser om tryckta medier genomförde UM i mars 2009 en undersökning bland drygt 1 000 svenskar i åldrarna 18-80 år. Urvalet är representativt för Sveriges totala befolkning utifrån kön, ålder och geografisk tillhörighet.

Syftet var att kartlägga allmänhetens relation till tryckta media med fokus på känslan i att konsumera det tryckta jämfört med det digitala. Vilka attityder har dagens svenskar till det tryckta? Vad, var, när och hur läser konsumenterna? Vid vilka tillfällen fungerar det tryckta formatet bäst?

Projektet vill med denna trendspaning få en uppfattning om och sprida kunskap om det tryckta mediets roll i den nya digitala världen.

Undersökningen utgick från hur de aktuella övergripande samhällstrenderna påverkar konsumenternas förhållande till medier och hur de konsumeras. Vilka trender sätts av de starkaste påtryckargrupperna i samhället just nu: "unga gamla", d.v.s. den stora 40-talistgenerationen som nu går i pension och som är aktiva som aldrig förr, och unga, som aldrig varit ouppkopplade? Och vad betyder de för de grafiska produkternas ställning?

Av trendrapporten framgår bl.a. att fyra av fem unga vill läsa mer. Många tror att den yngre generationen som alltid haft tillgång till dator och Internet väljer bort det tryckta, men enligt undersökningen vill 79 procent i åldrarna 18 till 22 år läsa mer. Mitt i dator- och mobilbruset är det många som upptäcker bläddrandets glädje och njuter av det skrivna och tryckta ordet på papper.

Tryckta medier har övergått från att ha varit ett massmedium till att bli något exklusivt.
- Det trycktas utmaning är inte att bli läst, utan produktionskostnaden. Det digitalas utmaning är inte produktionen, utan att bli läst, avslutar Maria Wikström, projektledare för Power of Print och informationschef på Grafiska Företagens Förbund.

Trendrapporten, POP09, presenteras på Grafiska Torget på Bok & Bibliotek torsdag 24 september kl 14.30-14.50.
Trendrapporten om svenska konsumenters syn på tryckta medier delas kostnadsfritt ut på station 51 (Grafiska Företagens Förbund) på Grafiska Torget. Välkommen att hämta ditt personliga exemplar.

För ytterligare information kontakta:
Maria Wikström 070-532 68 02 eller Maria Blomgren 070-617 40 41.

Läs mer på www.grafiska.se. Besök också Power of Prints webbplats www.powerofprint.se