Grafiska Företagen

Grafiska Företagen kommenterar industrifackens avtalsutspel: "Besvärande höga krav när tillväxten globalt mattas av"

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 12:39 CEST

Idag lade facken inom industrin fram sina krav inför avtalsförhandlingarna 2017. Kraven är i korthet; löneökningar med 2,8 procent med en lägsta löneökning om 460 kr, fortsatt avsättning till deltidspension/flexpension och en avtalsperiod om 1 år.

Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis säger i en kommentar att det är mycket besvärande att facken kräver samma löneökningar som i fjol trots att det finns många tecken på en avmattning i den globala tillväxten.

Så här kommenterar förhandlingschefen Eva Glückman utspelet:

- Det är svensk konkurrenskraft som parterna ska ta hänsyn till när det s.k. märket tas fram. Det tycker också facken inom industrin, vilket är bra, men det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken själva att det, trots konjunkturuppgången i svensk ekonomi, kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på två procent.

- Vi tycker också att 2,8 procent är för högt. Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt svag och det finns tecken på avmattning. Fackens yrkande stämmer därför inte överens med deras egen analys.

För ytterligare information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.