Grafiska Företagen

Grafiska Företagen presenterar ny rapport: ”Dyr rekrytering skadar grafisk industri”

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 12:41 CET

Rapporten presenterades på Grafiska Framtidsdialogen den 8 februari 2017, på Sign&Print Scandinavia i Kistamässan.

Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin. När utbildningssystemet inte kan förse branschen med rätt kompetens så leder det till att företagen själva måste utbilda sina medarbetare, vilket i snitt kostar ca 500 000 kr per rekrytering. Det är mycket kostsamt för företagen och inte heller samhällsekonomiskt lönsamt.

På Grafiska Framtidsdialogen diskuterades bl.a. hur bristerna ska kunna rättas till.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.