Grafiska Företagen

​Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Återhållsamma löneökningar och moderna kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:38 CET

Grafiska Företagen har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Yrkandena avser Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet. Därmed är de faktiska förhandlingarna för 2016 års kollektivavtal i gång. Avtalen ska vara klara den sista mars.

Utgångspunkten i de yrkanden som har överlämnats är att de kollektivavtal som tecknas ska spegla verkligheten och vara stödjande för företagen på en konkurrensutsatt marknad.

- Grafisk industri verkar i en globaliserad värld vilket innebär att företagen varje dag, även på traditionella hemmamarknader, konkurrerar med företag från hela världen. Samma kompetens och teknologi är tillgänglig över hela världen. Det som tidigare var konkurrensfördelar är nu åtkomligt för alla. Företagen förlägger produktion där det är mest gynnsamt. Många företag har svårt att klara ökade kostnader och riskerar att försvinna. Mot bakgrund av detta är löneökningsutrymmet mycket begränsat, säger Grafiska Företagens vd, Ravindra Parasnis i en kommentar.

- Vi vill ha återhållsamma löneökningar och en modernisering av kollektivavtalen. Det viktigaste i GS-avtalen är att få verksamhetsanpassad arbetstid och ökad lokal dispositivitet. Våra medlemsföretag behöver kunna anpassa arbetstiden till kundbehoven, idag är de systemen alldeles för rigida, säger han vidare. Vi föreslår också frysta ingångslöner för att stärka unga och nyanländas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

På bilden ses:

Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen, Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket, Eva Glückman, förhandlingschef Grafiska Företagen, Tommy Andersson, andre ordförande GS-facket.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Bland de 450 medlemsföretagen med ca 14 000 anställda finns företag som utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. De grafiska företagens produkter och tjänster är viktiga för marknadsekonomin och demokratin.