Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund beskriver den grafiska industrins framtida kompetensbehov i en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2012 15:30 CEST

I en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver Grafiska Företagens Förbund, GFF och Tidningsutgivarna, TU de nya grafiska yrkena. Det är multikompetenta personer den grafiska industrin behöver och kommer att efterfråga under de närmaste åren.

Den grafiska branschen som traditionellt består av företag som producerar tryckt information och kommunikation påverkas kraftigt av digitaliseringen. Man ser volymerna sjunka samtidigt som det som trycks förändras. Större offsettryckta jobb ersätts av många små och digitaltryckta – en omställning som drivs av att kunderna går från massmarknadsföring till mer målgruppsinriktad och flerkanalig kommunikation.

Trycksaken är en av flera kanaler som används parallellt inom kommunikation. Verkligheten för den som jobbar med kommunikation (informatörer, marknadschefer osv) ser idag ut på det här sättet och det behövs någon som kan producera – bearbeta text och bild – för både analoga och digitala kanaler. Denna kombinerade kompetens eftersöks i mycket stor utsträckning redan nu vilket tydligt kan ses i relaterade platsannonser. Men det finns få som har denna multikompetens. Antingen kan man tryck eller digitalt, sällan både och.

- Den grafiska branschen kommer de kommande åren att ytterligare bredda sina tjänster med digitala erbjudanden och kommer att ha ett stort behov av multikompetenta personer som också förstår kundens affärer och processer. Förutom rätt utbildning och kunskap bör de nya medarbetarna också ha ett engagemang och rätt "mind-set", säger Maria Wikström, Bransch- och Kommunikationschef på Grafiska Företagens Förbund.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se