Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund säger ja till slutlig hemställan från OpO

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 18:09 CET

Grafiska Företagens Förbund (GFF) har idag accepterat de opartiska ordförandenas (OpO) slutbud. OpOs förslag är för avtalen med GS-facket 2,6 % i löneökningar över 13 månader och för tjänstemännen 2,4 % i löneökningar över 12 månader.

Lönsamheten hos GFFs medlemsföretag är redan hårt pressad. Under det senaste kvartalet har 25 procent av företagen i den civilgrafiska branschen minskat sin personal. Detta är en utveckling som troligtvis kommer att fortsätta under årets sista månader. Marknaden för förpackningsprodukter påverkas av den internationella oron vilket betyder att tillväxten de kommande två åren blir lägre.

- De löneökningar som följer av det slutliga budet riskerar att leda till ytterligare besparingar och varsel samt påverka konkurrenskraften negativt. Budet ligger på smärtgränsen men GFF har accepterat eftersom vi är måna om att få till avtal och bevara stabiliteten på arbetsmarknaden. En konflikt i rådande ekonomiska läge skulle förvärra situationen ytterligare, säger Anna Falck, vice VD och förhandlingschef på GFF.

Eftersom de fackliga motparterna nu sagt nej är budet inte längre aktuellt. I linje med Industriavtalet har de opartiska ordförandena nu inte möjlighet att lägga fler bud.

- Nästa steg är partsgemensamma överläggningar som Industriavtalet föreskriver, säger Anna Falck.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se