Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund släpper manifest för det tryckta ordet

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 13:30 CEST

Idag släpper Grafiska Företagens Förbund ett manifest för det tryckta ordet i samband med sitt seminarium ”Går det att driva valrörelse utan tryckta medier?” i Almedalen. Manifestet är en förklaring kring betydelsen av det tryckta ordet.

Det tryckta ordet står fortfarande starkt om man ser det ur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv. Idag pekar allt på att det tryckta ordet behövs. Enligt en undersökning som Novus gjort för Grafiska Företagens Förbund uppger drygt tre miljoner svenskar att de kommer att ta del av valinformation i form av tryckta tidningar, reklam och broschyrer.

Ur ett vetenskapligt perspektiv visar en svensk doktorsavhandling*, om interak­tionen mellan människa och dator, att tryckt är överlägset när det kommer till våra hjärnors förmåga att ta del av texter och minnas dem efteråt. Text på papper är lättare att förstå och minnas än en text som läses på skärm. Datorvana och kvaliteten på skärmarna har viss påverkan men är inte det avgörande för att förstå och minnas.

Det är en ansenlig del av svenskarna som säger sig vilja ta emot valinformation i tryckt format. Därför är det oroväckande att många partier väljer att storsatsa på digitala kanaler i sina valkampanjer. Stora grupper riskerar att gå miste om viktig samhällsinformation. Vårt manifest vill visa att det tryckta ordet fortfarande behövs och är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Grafiska Företagens Förbund.

* Erik Wästlunds doktorsavhandling är publicerad i Scientific American och i Holone. Wästlund är lektor i psykologi och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se