Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbund vänder sig emot avfallsutredarens förslag

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 14:46 CEST

Nu har den statliga avfallsutredaren lagt fram sitt förslag. Det berör alla svenska hushåll och många företag. I nuvarande system är detaljhandeln och företagen som producerar förpackningar och tidningar ålagda att samla in dem för återvinning . Nu vill utredaren föra över ansvaret  på kommunerna, något som Grafiska Företagens Förbund vänder sig emot.

Tanken är att låta kommunerna ta över insamlingsansvaret och slå ihop insamlingen med annan avfallshantering och då möjligtvis nå samordningsfördelar. Men hur stora dessa kan bli eller om de alls går att uppnå har inte utretts.

 Det finns många positiva delar i utredningen som GFF stöder, exempelvis det om att en nationell myndighet ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar på ett bra sätt och att regelverket på avfallsområdet respekteras av alla aktörer. Genom att delar av det kommunala avfallsmonopolet öppnas upp för fri konkurrens får företag och hushåll ökad valfrihet. På så vis kan nya jobb och tillväxt skapas.

- I nätupplagan av gårdagens Svenska Dagbladet publicerades en debattartikel med anledning av avfallsutredarens förslag vilket vi tillsammans med Skogsindustrierna, Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Återvinningsindustrierna, DLF samt Plast & Kemiföretagen alltså vänder oss emot. Vi befarar att förslaget innebär försämringar och ökade kostnader för GFFs medlemsföretag. Vår syn är att nuvarande näringslivsdrivna system är att föredra även om detta naturligtvis också kan utvecklas och förbättras, säger Maria Wikström, Bransch- och Kommunikationschef på Grafiska Företagens Förbund.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se