Graflunds

Graflunds får fint miljöpris

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:46 CET

Graflunds får fint miljöpris

Graflunds tilldelas 2009 års miljöpris av Norrköpings Miljönätverk. Graflunds är enligt motiveringen det företag som gjort mest under året för att minska sin negativa påverkan på miljön. Priset, som består av ett diplom samt en penningsumma på 5 000 kr, delades ut vid en ceremoni på tisdagen den 1 december på hotell Scandic i Norrköping. Miljönätverkets motivering för att tilldela Graflunds årets pris löd: "Graflunds är ett företag med starkt miljöengagemang. Företaget arbetar aktivt med ett eget miljöledningssystem som finns lätt tillgängligt för all personal. Miljöfrågorna har en mycket central roll i det dagliga arbetet."

– Vi är oerhört glada att vår satsning på en mer miljövänlig fastighetsförvaltning uppmärksammas, säger Anders Häggström, VD på Graflunds

– Det känns också kul att vi får möjlighet att använda prissumman till att fortsatt uppmuntra barns och ungdomars miljöarbete.

 

Utförlig granskning

Norrköpings Miljönätverk är ett obundet nätverk bestående av företag och organisationer i Norrköpingsområdet som aktivt vill arbeta med miljöfrågor. Alla bidrag som nomineras till det årliga Miljöpriset granskas och utvärderas av studenter vid miljövetarprogrammet på Campus Norrköping.

– Priset har en hög trovärdighet eftersom alla nominerade granskas utförligt av kunniga inom området, säger Anders Häggström.

– Det här är ett kvitto på att vi satsar rätt när det gäller att minska vår påverkan på miljön.

 

Först med full sortering

Graflunds har de senaste åren satsat resurser på att minska förvaltningens påverkan på miljön. Man var bland annat första bostadsbolag i Norrköping att erbjuda alla hyresgäster möjligheten att fullt ut sortera sitt avfall. Företaget använder också miljövänliga bilar och handverktyg som drivs av biobränsle.

 

Prognoser från SMHI nästa steg

Nu genomför Graflunds tester med klimatstyrd värmereglering som man hoppas ska parera effekterna av snabba väderväxlingar genom att temperaturen delvis styrs av prognoser från SMHI. Målet är att minska utsläppen av CO2 och företaget hoppas på en årlig energibesparing på 10-20 kWh/m², vilket innebär en sänkningen av värmeförbrukningen med cirka 15 procent för en fastighet. Med rätt temperatur minskar också användningen av exempelvis miljöskadliga kylanläggningar.

– Vi ligger långt framme när det gäller att minimera användningen av fossila bränslen i vår fastighetsförvaltning och detta är ytterligare ett steg men inte det sista, säger Anders Häggström.

– Vi hoppas att det här priset inspirerar andra fastighetsbolag att arbeta mer för en miljövänlig fastighetsförvaltning.