Graflunds

Graflunds försäkrar hyresgästers egendom för skadedjurssanering

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 14:30 CEST

Bostadsföretaget Graflunds vill öka tryggheten för sina hyresgäster genom att även ta ansvar för deras bohag om man drabbas av skadedjur.

Skadedjur i form av kackerlackor och vägglöss är ett växande problem, inte bara i Sverige utan i hela världen. Under de senaste åren har förekomsten av vägglöss ökat dramatisk och sanering av just vägglöss är dessutom mycket problematisk. Bland annat beroende på att dessa utvecklat resistens mot de moderna bekämpningsmedlen.

Sanering av en bostadslägenhet från vägglöss kräver både tid och tålamod. Och inte minst ett gott samarbete mellan saneringsföretag och hyresgäst. För att en sanering av en bostad ska bli framgångsrik är det många gånger nödvändigt att också sanera möbler och annan egendom, något som ofta är både tidsödande och kostsamt.

Alla hyresvärdar har för sina bostäder avtal med saneringsföretag och bostadsföretaget Graflunds samarbetar i sådana fall med Anticimex, som har mångårig erfarenhet och effektiva metoder. Nu har Graflunds tagit ännu ett steg framåt i kampen mot skadedjur genom att försäkra även hyresgästernas privata egendomar för sanering, något som tidigare inte varit möjligt. Detta har tidigare varit hyresgästens eget ansvar.

  • Att vi tar ansvar för att även sanering av våra hyresgästers bohag ingår i vår skadedjursförsäkring tror vi kommer att bidra till att vårt samarbete med hyresgästerna blir ännu bättre. Och därmed ökar chanserna att saneringarna blir framgångsrika, säger Graflunds informationschef  Anitha Wretling.

Vägglusen är bra på att gömma sig och för att bli bättre på att upptäcka och även informera hyresgästerna har dessutom Graflunds förvaltningspersonal utbildats i samarbete med Anticimex.

En framgångsrik sanering kräver samarbete med hyresgästen och att hyresgästen följer saneringsföretagets instruktioner. Hyresgäster har också en viktig roll i att bidra med förebyggande åtgärder i lägenheten och Graflunds satsar också mycket på förebyggande information för att minska risken för skadedjur.

  • Skadedjur som till exempel kackerlackor och vägglöss förekommer hos alla hyresvärdar och är inte mer vanligt hos Graflunds än någon annan. Men det är alltid obehagligt för den som drabbas. Genom att vara öppna i kommunikationen om skadedjur vill vi bidra till att avdramatisera och undvika att man som drabbad känner skam för situationen och vi hoppas också att andra bostadsföretag ska följa vårt exempel avslutar Anitha Wretling.


Fakta om vägglöss  (Källa: Anticimex):

  • Drabbas man av vägglöss beror det inte på vare sig smuts, fattigdom eller bristande underhåll. Vägglusen kan till exempel följa med hem från en semesterresa och spridas via begagnade möbler.

  • Vägglusen orsakar inga materiella skador, men mycket fysiskt och psykiskt elände för personer som drabbas av dem.

  • Under de senaste 5-6 åren har problem med vägglöss ökat dramatiskt världen över. I Sverige har problemet ökat med 1 000 %.

Graflunds, i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetsbolag. Idag en renodlad och modern förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar för närvarande drygt 9 000 bostadslägenheter och en mindre volym lokaler i mellersta och södra Sverige. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.