Graflunds

Graflunds hyresgäster får rätt temperatur

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:00 CEST

Graflunds hyresgäster får rätt temperatur

Snabba väderväxlingar sker ständigt i vårt nordliga klimat och för de som bor i hyreshus har detta stundtals inneburit för varma eller för kalla lägenheter. Det beror på att traditionell klimatreglering styrs av utomhustemperaturen vid den aktuella tidpunkten, utan att ta hänsyn till hur temperaturen förändras över en längre period. Graflunds testar nu istället en ny teknik som ska parera effekterna av snabba väderväxlingar genom att temperaturen styrs av prognoser från Foreca. En plötslig köldknäpp eller ett oväntat värmeslag blir därmed inte längre någon överraskning.

- Reglersystem för värme har hittills baserats väldigt mycket på hur det ser ut just nu. Är det varmt ute minskar tillförseln av värme till lägenheterna och tvärtom, säger Anders Häggström.

- Traditionella system saknar förmåga att förutse väderväxlingar. I praktiken har det inneburit att värme portionerats ut fel och sedan fått vädrats ut från lägenheterna eller genom användning av miljöskadliga kylanordningar.

Det är till en början hyresgästerna i 150 hyreslägenheter i kvarteret Valvet i Norrköping som får testa klimatstyrd värmereglering med femdygnsprognoser från Foreca. Prognoserna gör att fastigheternas reglersystem portionerar ut rätt värme till lägenheterna.

- Vi på Graflunds arbetar ständigt med att erbjuda våra hyresgäster en så miljövänlig förvaltning som möjligt, säger Anders Häggström, vd på Graflunds.

- Med hjälp av Foreca-prognoserna kan vi spara energi och ge våra hyresgäster en jämnare temperatur i lägenheterna, oavsett väderomslag.

Graflunds test med klimatstyrd reglering med prognoser från Foreca är ett viktigt led i företagets arbete för att minska påverkan på miljön. Den nya lösningen minskar utsläppen av CO2 och vid försök på andra håll i landet har en årlig energibesparing på 10-20 kWh/m² uppnåtts. Det innebär en sänkning av värmeförbrukningen med ungefär 15 procent för en fastighet.

Förutom utomhustemperaturen finns det en rad andra faktorer som avgör en fastighets uppvärmningsbehov. I det nya systemet utnyttjas dels Foreca-prognoserna men också en rad andra faktorer som husets geografiska läge och isolerande förmåga. Likaså tas det med i beräkningarna vilken solinstrålning, vindriktning och vindhastighet som det aktuella vädret har.

- Vi hoppas att detta ska ge våra hyresgäster jämnare temperatur i lägenheterna varje dag på året, säger Anders Häggström.

- Vi tror också att våra hyresgäster uppskattar att vi testar nya lösningar som förbättrar miljön.

För eventuella frågor hänvisas till Anitha Wretling, informations- och kommunikationschef hos Graflunds, telefon 016-15 35 11