Graflunds

Graflunds inleder samarbete med bostadsförmedling

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 13:47 CEST

Bostadsföretaget Graflunds har beslutat att inleda ett samarbete med Stockholms Stads
Bostadsförmedling AB.  Samarbetet innebär att bostadsförmedlingen får uthyrningsuppdraget för samtliga Graflunds bostäder i Stockholmsområdet och Uppsala, totalt drygt 6.000 hyreslägenheter.

Graflunds uthyrning i Göteborg sker sedan tidigare av Boplats Göteborg medan man i övrigt i sin egen uthyrningsverksamhet inte tillämpar något kösystem utan förmedlingen bygger på att man som bostadssökande själv är aktiv.

I stockholmsområdet, där det råder ett kraftigt underskott på hyreslägenheter är antalet sökande per lägenhet av naturliga orsaker extremt många, vilket är mycket resurs- och tidskrävande. För att
istället kunna omfördela resurser och fokusera på att förvalta och ta hand om befintliga hyresgäster har Graflunds beslutat att för bostäderna i denna region träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB som ska hantera och anvisa sökande utifrån registrerad kötid och med hänsyn till Graflunds uthyrningspolicy. I bostadsförmedlingens åtagande ingår också att svara för att
boka visning, kontrollera intyg och hantera kreditupplysningar. Kontraktskrivning sker som tidigare hos oss.

Även om förändringen innebär ett avsteg ifrån företagets ordinarie policy tror Graflunds att man med tanke på den obalans som råder på bostadsmarknaden i regionen ändå bidrar till en rättvisare hantering och i längden en mer lättförståelig uthyrningsprocess.

Planerat ikraftträdande för den nya rutinen är den 2 maj 2013.

Uthyrningen på övriga orter påverkas inte.

Graflunds, i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetbolag.  Idag en ren förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar fn drygt 14 200 bostadslägenheter och en mindre volym lokaler i mellersta och södra Sverige. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.