Graflunds

Graflunds satsar 35 miljoner på att göra Linköpingslägenheter klimatvänliga

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 12:42 CEST

Graflunds satsar 35 miljoner på att göra Linköpingslägenheter klimatvänliga

Graflunds investerar 35 miljoner kronor i ett nytt varmvattensystem för alla bolagets lägenheter i Ryd och Nygård i Linköping. Investeringen leder Graflunds ett steg närmare målet om en mer miljövänlig förvaltning. Företaget räknar med att investeringen kommer innebära en sänkt årlig energiförbrukning med upp till 15 procent.

- Vi är genom detta först med att fullt ut ersätta det tidigare föråldrade systemet för uppvärmning som fortfarande finns kvar hos flera av våra konkurrenter i Linköping, säger Anders Häggström, VD på Graflunds.

Det system som Anders Häggström refererar till är ett gammalt system som finns i ett flertal fastigheter i Linköping. Systemet har inneburit att varje lägenhet haft en egen modul för att styra värmen som byggt på att tappvarmvatten cirkulerat genom elementen. Följden har blivit att hyresgästernas element stundtals varit varma även sommartid, vilket besvärat dem och varit dåligt för miljön. Fastighetsvärdar har ofta fått besöka lägenheter för att justera värme och avhjälpa störningar i driften.

Att denna ofördelaktiga lösning varit så vanlig i Linköping beror på att en lokal konsult för många år sedan konstruerade detta system som innebar en lägre byggkostnad på 60-talet. Det har sedan levt kvar och inget bostadsbolag har velat ta kostnaden för att ersätta systemet fullt ut - fram tills nu. Graflunds "ärvde" systemet när företaget köpte fastigheterna i Linköping.

- Vi hoppas att vår satsning kommer sporra de andra bostadsbolagen att byta ut sina gamla system, säger Anders Häggström.

Graflunds satsning på 35 miljoner kronor i Linköping innebär att nya varmvattenledningar installeras och uppvärmningen kommer att regleras centralt för alla fastigheter. Det kommer innebära att hyresgästerna får en temperatur som mer exakt anpassar sig till våra årstiders varierande väderslag. Graflunds räknar även med att det nya systemet, som beräknas vara fullt installerat i Linköping 2010, kommer att minska energiförbrukningen med upp till 15 procent.

- Rätt temperatur vid rätt tillfälle och en miljövänlig förvaltning är två mycket viktiga frågor för våra hyresgäster, säger Anders Häggström.

- Vi hoppas därför att våra hyresgäster uppskattar den investering vi gör för att ligga i framkant när det gäller att skapa en trivsam boendemiljö.