Skogsstyrelsen

Granbarkborrarna övervintrar i stående träd

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:19 CET

En mycket stor andel granbarkborrar övervintrar i år under barken på stående granar istället för i marken. Det visar nya upptäckter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Södra och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen rekommenderar nu att drabbade skogsägare redan i vinter avverkar och forslar ut angripna granar.

Minst tre till fem miljoner kubikmeter stående skog i Götaland riskerar i vår att angripas av granbarkborrar. Redan nu har cirka 1,5 miljoner kubikmeter stående granskog angripits och situationen inför år 2007 bedöms som allvarlig.

De senaste upptäckterna från SLU, Södra och Skogstyrelsen visar också att en stor andel granbarkborrar har övervintrat i träden istället för i marken. Därmed finns också möjligheten att oskadliggöra barkborrarna under deras vinterdvala. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägarna att redan nu, och under resten av vintern, använda sig av sök- och plockmetoden för att leta upp angripna granar. Metoden går ut på att man på nära håll studerar granarna i anslutning till tidigare angrepp, avverkar angripna granar och transporterar ut dem ur skogen.

– Genom att redan under vintern avverka och transportera bort angripna träd så minskar vi mängden granbarkborrar inför svärmningen nästa sommar. Det är viktigt att så mycket som möjligt av barken följer med ut ur skogen. Träd som helt saknar bark är däremot värdelösa för granbarkborren och bör sparas för naturvården, säger Ove Arnesson som är biträdande regionchef för Skogsstyrelsen region Öst och den som leder arbetet med att ta fram en strategi mot de kommande granbarkborreangreppen.

Skogsstyrelsen ger även rådet till skogsägare som inte själva har möjlighet att avverka att redan nu i vinter se över sin skogsfastighet.

– Gör markering på en karta var på fastigheten du har hittat angreppen, märk direkt på angripna träd och ta kontakt med din virkesköpare, säger Ove Arnesson.

Skogsstyrelsens strategi och handlingsplan för att förebygga granbarkborreskador på stående skog under år 2007 ska vara klar i mitten av december.

Mer information: Ove Arnesson, biträdande regionchef region Öst, Skogsstyrelsen mobil: 070-641 37 32
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.