HVB på Granby Storgård

Granby Storgård öppnar ny behandlingsenhet i Upplands-Bro

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:11 CEST

Vi har utökat antalet platser från 10 till 22 och kan även erbjuda utökad utslussning och eftervård.

För att förbättra kvalitén har vi nu delat in behandlingen i fyra faser som fyller den enskildes behov.  Vi kan nu erbjuda tydligare individuell behandling utifrån klientens specifika behov.

För mer information, tveka inte att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida www.granbystorgard.se

Fas 1

Behandlingen inleds med en placering på Granby Storgård i Vallentuna. I inledningsfasen arbetar vi med tydlig gränssättning, där struktur tillsammans med dagliga rutiner skapar trygghet. Behandlingen bygger på att successivt utveckla ungdomens inre motivation, struktur, förmåga och färdigheter. Varje ungdom får börja med basläggande sociala färdigheter och känslohanteringsstrategier samt enklamoral och etik resonemang..
Fas 2

Ungdomen flyttar till Lindormsnäs där en intensiv terapeutisk behandling tar vid. Jämsides med den terapeutiska behandlingen har vi möjlighet att erbjuda olika manualbaserade behandlingsprogram beroende på ungdomens behov och önskemål, t.ex Kriminalitet som livvstil.

Fas 3

När det bedöms lämpligt flyttar ungdomen ut till utslussdelen på Granby Storgård/ Lindormsnäs, eller
till en av våra utslusslägenheter i Vallentuna eller Upplands-bro.


Fas 4

Denna fas planeras i samråd med ungdomen och den ansvariga handläggaren. Ungdomen har skaffat sig praktikplats, arbete eller studier, bor i egen lägenhet och har eventuellt en kontaktperson som stöd.

Behandlingsinslag

 • Kognitiv samtalsterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kriminalitet som livsstil
 • Fysisk träning
 • Psykoterapi
 • Social träning/ADL
 • Körkortsutbildning
 • Stresshantering
 • Personlig coachning
 • Livsstilssamtal
 • Gruppdynamiska övningar
 • Nätverksmöten
 • Naprapati
 • Mindfulness
 • Nada- akupunktur

Utifrån en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grundsyn
erbjuder vi en individuell behandling för unga män
mellan 16 och 25 år med kriminalitet, beroendeproblematik
och/eller andra psykosociala problem.