Skogsstyrelsen

Granen hotas av stora insektsangrepp

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:27 CEST

Så mycket som 5-15 miljoner kubikmeter levande skog riskerar att angripas av granbarkborrar under de närmsta fyra åren. Om 2-3 miljoner kubikmeter stormfälld skog ligger kvar i skogen över nästa sommar kan Sveriges skogar stå inför större insektsproblem än någonsin. Det visar den andra rapport kring övervakningen av insektsangrepp som Skogsstyrelsens överlämnat till regeringen.

Upparbetningen av det stormfällda virket har gått snabbare än väntat. Trots det så bedömer Skogsstyrelsen att det i mitten av september fortfarande fanns knappt 20 miljoner kubikmeter stormfälld gran kvar som inte upparbetats. Allt eftersom avverkningstakten blir lägre ökar risken att många mindre områden och enskilda träd blir lämnade kvar i skogen.

Beräkningar visar att så mycket som 2-3 miljoner kubikmeter ej upparbetad gran kan bli kvar i skogen under sommaren 2006, något som kan leda till stora populationer av granbarkborrar under åren 2007-2009.

– Vi står i värsta fall inför insektsproblem av en art och storlek som aldrig förr i Sverige. De tillfälliga undantag i skogsvårdslagens skogsskyddsbestämmelser som gällt under 2005 kommer inte att förlängas, och det kan till och med bli aktuellt att skärpa de här skyddsbestämmelserna i vissa områden, säger Tomas Thuresson, skogsskötselchef på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen övervakar granbarkborrarnas utbredning och utveckling via feromonfällor och genomför under hösten en staminventering där man ”räknar” årets förekomst av granbarkborrar. Först när resultaten av höstens staminventering är klar kan Skogsstyrelsen närmare bedöma allvaret i de väntade insektsangreppen.

Mer information:

Tomas Thuresson
skogsskötselchef Skogsstyrelsen
tel: 036- 15 55 72 mobil: 070-689 82 36

Jörgen Ringagård
skogsskötselenheten Skogsstyrelsen
mobil: 070-345 83 14

Ida Northfell
pressekreterare Skogsstyrelsen
tel: 036 – 15 55 52 mobil: 070-600 21 99

Läs Skogsstyrelsens andra rapport kring insektsövervakningen efter stormen Gudrun.
http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/aktuellt/press/2005/Rapport%20insektsövervakning%20sep%202005%2021.pdf

Se Skogsstyrelsens scenarioberäkningar över volymen angripen levande skog i det stormdrabbade området till och med 2009.
http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/aktuellt/press/2005/Bilaga%20rapport%20insektsövervakning%20sep%202005.pdf