Graninge AB

Graninge säljer Scaninge till SCA

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 15:49 CET

Graninge AB avyttrar sitt återstående innehav i Scaninge till SCA. Affären omfattar 41 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Köpeskillingen uppgår till 4,9 MSEK. Affären har ingen resultateffekt i Graninge.

Graninge sålde sin Skog & Trä-rörelse år 2000 till Scaninge. I försäljningen ingick bl a 240.000 hektar skogsmark. Affären påverkade resultatet för åren 2000 och 2001, det senare året genom att Graninges resultat i praktiken inte skattebelastades.

För Graninges aktieägare har försäljningen till Scaninge totalt inbringat 2,4 miljarder kronor.

För ytterligare frågor:
Lars Enslöf, Graninges koncernchef, 08-753 5000