Sundsvalls kommun

Granlo fritidsgård får toppbetyg i kvalitetsmätning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 13:00 CEST

Granlo fritidsgård har granskats och certifierats enligt Qualis kvalitetsmätning. Fritidsgården får genomgående goda vitsord vid granskningen och ligger i topp av de fritidsgårdar i Sverige som har granskats sedan starten av Qualis för fritidsgårdar 2008.

Ungdomarna och personalen har fått svara på enkäter och intervjuats. En granskningsrapport har skrivits av externa granskare från södra Sverige.

- Det känns jätteroligt att få svart på vitt att vi gör ett bra jobb, säger Eva Ström, föreståndare för Granlo och Matfors fritidsgårdar.

Viktigt med engagemang och tilltro
De främsta styrkorna på Granlo fritidsgård är personalens genuina engagemang och tilltro till de besökande ungdomarna, detta skapar stor trygghet och trivsel. Ungdomarna är i hög grad delaktiga i verksamheten. Det finns flera metoder och en kontinuerlig dialog förs om hur verksamheten kan gynna ungdomarna maximalt. Enhetschefens ledarskap och förmåga att skapa att skapa ett gott samtalsklimat lyfts också fram i rapporten som en styrka.

Kontakt
Eva Ström, föreståndare för Granlo och Matfors fritidsgårdar, telefon 0730-51 46 48.

Mer information
Qualis granskningrapport av Granlo fritidsgård finns som pdf här nedan.