Alingsås Business Center

”Grannsamverkan” på g i alingsåshandeln

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 13:41 CET

Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer, fick en god uppslutning när han besökte Alingsås för en förmiddag om brottsförebyggande arbete i butiksmiljöer. Nu tas första stegen mot en ”butikernas grannsamverkan”
- Det känns som att man tar frågorna på allvar i Alingsås, och vi hade en väldigt bra dialog säger han.

Rån, bedrägeri, snatteri och skadegörelse är inga roliga ämnen att diskutera. Men tyvärr är det en del i handelsföretagens vardag. Åtminstone att vara beredda på att sådana tråkigheter kan ske. Med bakgrund av att ett par incidenter också inträffat i Alingsås under 2016 tog Alingsås Business Center och Alingsås Handel därför initiativ till att bjuda in Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer, till en förmiddag om säkerhet.

En träff som under tisdagen lockade ett 25-tal butiks- och kaféägare att avvara ett par timmar. Diskussionen utgick dels från ett nationellt perspektiv, men också med utgångspunkt i alingsåshandlarnas egna frågor kring säkerhetsfrågor. Som hur det går att arbeta förebyggande på lokal nivå och hur butiksägarna kan samarbeta ännu mer effektivt för en tryggare handel.

-Jag tror det finns en ökad oro bland många handlare överlag idag. Nu är det tack och lov väldigt sällan det sker grova brott, men småbrott sker hela tiden och mycket handlar om att vara beredd på hur man ska hantera olika situationer, menar Per Geijer.

Han tror inte på universallösningar, och även om kameror och olika tekniska hjälpmedel både kan ha avskräckande effekt och vara behjälpliga, är det viktigaste enligt Per att ha koll på sina rutiner.

- Grunden till ett bra säkerhetsarbete är antagligen det lite mer tråkiga. Som hur väl insatta personal är i rutiner, och hur man följer upp att olika typer av dagliga rutiner följs upp, förklarar han.

Behovet av en gemensam applikation eller motsvarande forum, där butikspersonal kan dela med sig av tips om misstänkta personer och aktiviteter togs upp. Här finns flera lösningar som Alingsås Handel nu får i uppdrag att titta närmare på. En annan punkt är att genom tydligare dialog med polisen öka polisiär närvaro vid Alingsås handelsplatser. Utöver de väktarlösningar och åtgärder som redan redan idag anlitas av butikerna själva.

- I grunden är det ju polisen som ska ansvara för att stadsrummet ska kännas säkert, och gör det inte det behövs en ytterligare dialog. Samtidigt framkom beröm från flera affärsidkare för den lokala polismyndighetens arbete med att exempelvis använda butikernas övervakningsmaterial för att utreda brott, något som har gjort att stölderna minskat, förklarar handelsutvecklare Joakim Gustafsson, en av arrangörerna.

Han menar också att det lokala arbetet med säkerhetsfrågor inom handeln intensifieras framöver genom regelbundna möten och insatser tillsammans med kommunpolisen Lotta Jofjord. Genom att identifiera problemområden och fördela vilka uppgifter som polisen respektive näringen själva kan göra, ska tryggheten för dem som äger och arbetar i butiker, kaféer med mera öka. 

-Det blir en kombination av förebyggande arbete och insikter hur man bör agera om man ser eller är med om någon incident. Förhoppningsvis sänder det även en viktig signal till alla som överväger att ägna sig åt ljusskygg verksamhet att göra det någon annanstans än i Alingsås. Det blir som en slags "grannsamverkan" mellan butikerna, avslutar Joakim.

Kontakt:

Joakim Gustafsson, 0322-61 70 23, joakim.gustafsson@alingas.se

Handelsutvecklare, Alingsås Business Center

Henrik Melin, 0730-83 87 77, henrik.melin@vimpelnalingsas.se

tf. ordförande, Alingsås Handel

Per Geijer, 0704-21 70 30

Säkerhetschef, Svensk Handel

Alingsås Business Center är Alingsås näringslivsenhet sedan januari 2016.

Alingsås Business Center står under Näringslivsrådet, där representanter från handeln, företagarna, fastighetsägarna och LRF sitter med tillsammans med representanter från kommunledningen. 2020 är målet att ligga topp-20 i Svenskt näringslivs ranking.

Under vårt tak ryms allt från etablering och industri till kompetensförsörjning, turism, handel, nyföretagande, evenemang och mer. Rör din fråga eller dina utmaningar företagande och kommun ska Alingsås Business Center vara den enkla vägen in.

Vår ambition är nämligen att vara en levande del av näringslivet.