Stockholms Läns Landsting

Granska och bygg ut psykvården – stoppa nedskärningarna! (fp)

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 10:41 CEST

Den socialdemokratiska majoriteten i landstinget kommer i nästa vecka att besluta om stora nedskärningar på den psykiatriska vården i norra delen av Stockholms län. Något som gör folkpartiets landstingsråd i opposition, Birgitta Rydberg mycket upprörd. ”Man säger sig ha goda intentioner och vill ersätta slutenvård med öppenvård. Men det kommer inte att fungera då den utbyggda öppenvården bara finns i majoritetens fantasi.” Folkpartiet föreslår istället att landstinget ska tillsätta en psykiatrikommission som ska se över hur vården av farliga personer fungerat i hela Stockholms län och som kan föreslå förbättringar.

- Den socialistiska majoriteten ser inte längre än till de nedskärningar de kan göra snabbt. Man saknar en överblick över länet. Och jag betvivlar starkt att de förstår hur illa situationen faktiskt är. Redan tidigare har majoriteten lagt ned psykakuten på Huddinge och behandlingshem i Botkyrka. Psykiatrin behöver förstärkas, inte försvagas säger Rydberg.
- Vårt förslag är att en särskild psykiatrikommission inrättas snarast. Och att den före utgången av 2003 ska presentera en rapport om läget och vilka förbättringar som behövs. Då kan man också se om det går att göra besparingar på slutenvården. Men att skära i slutenvården nu, utan uppbyggd öppenvård skulle kunna leda till allvarliga problem. Vi föreslår ett moratorium för nedskärningar inom psykiatrin till dess att vi har mer på fötterna, fortsätter Rydberg.

Psykiatrisk vård för farliga personer
Det är angeläget se över hur den psykiatriska vården för personer som kan bli farliga för sig själva eller för andra fungerar. Denna grupp behöver särskilt stöd och struktur i sin vardag. Det är ganska liten grupp men som måste ges ett bra omhändertagande. Om inte detta fungerar är det stor risk att allmänheten drabbas oförskyllt. Ett tryggt samhälle kräver en bra vård.

En psykiatrikommission kan granska vad som hänt med psykiskt sjuka i Stockholms län som kan vara farliga för andra. Har de fått ett bra omhändertagande, har de begått brott under tiden de vårdats inom psykiatrin, har det varit farliga mot tredje person, har uppföljning av vården gjorts, har den öppna vården fungerat, är vårdresurserna rätt utformade, behövs förändringar inom vårdorganisationen mm. Kommissionen bör arbeta snabbt och presentera sina förslag i slutet av år 2003. Under den tid kommissionen arbetar görs inga förändringar av antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Således bibehålls vårdplatserna på Jakobsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset tills kommissionen avslutat sitt arbete. Då kan ställning tas till hur den framtida organisationen ska se ut.

För mer information: Birgitta Rydberg, 070-737 41 98, alt pressekr Patrik Silverudd, 070-737 42 54.