Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Granskning av återkallanden av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:46 CET

IAF har regeringens uppdrag att granska Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden där arbetsförmedlingen återkallar beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. För den enskilde innebär ett återkallande att han eller hon mister sin plats i programmet.

Den nya granskningen visar att arbetsförmedlingen återkallade i genomsnitt 1 900 programbeslut per halvår under 2005 och första halvåret 2006. Den vanligaste orsa­ken var att den sökande hade misskött sig eller stört verksamheten. IAF:s granskning visar också att arbetsförmedlingen anger olika rättsliga grunder vid beslut om återkallelse för samma händelse.

http://www.iaf.se/iaftemplates/NewsPage.aspx?id=979