Riksrevisionen

Granskning ger resultat - men det tar tid

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:30 CEST

Riksrevisionens granskningar leder till en rad förbättringar och att viktiga frågor uppmärksammas. Samtidigt kan problem kvarstå flera år efter granskningen.

Riksrevisionen har följt upp vad som har hänt med anledning av granskningar från effektivitetsrevisionen. Uppföljningen gäller också hur invändningar i revisionsberättelserna för verksamhetsåret 2007 har tagits om hand.

Uppföljningen visar att Riksrevisionens granskningar medverkar till bättre resursanvändning och effektivare förvaltning i staten. Av uppföljningen framgår samtidigt att det kan ta lång tid innan förbättringar sker. Inom många områden kvarstår problem efter flera år. Den finansiella, årliga revisionen arbetar främst förebyggande och har haft ett gott genomslag. De tio myndigheter som fick invändning i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 har vidtagit snabba och relevanta åtgärder för att undanröja de problem som den årliga revisionen pekat på.

En viktig informationskälla för Riksrevisionens uppföljningsarbete är den redovisning som regeringen gör av vilka åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen. Den pågående riksrevisionsutredningen har föreslagit att regeringens redovisning i framtiden ska göras i särskild ordning och efter varje enskild granskningsrapport. Riksrevisor Eva Lindström välkomnar den föreslagna ordningen:

- Regeringen bör tydligare redovisa vilka åtgärder den vidtar med anledning av vår granskning. När regeringen anger att ett granskningsärende är slutbehandlat bör den också redovisa vilka effekter som åtgärderna har lett till, säger riksrevisor Eva Lindström.

Fakta:
Uppföljningsrapport 2009 är Riksrevisionens tredje uppföljning. Den omfattar 150 granskningsrapporter som publicerats sedan myndigheten bildades den 1 juli 2003 till och med december 2008, samt de invändningar som tio myndigheter fick i sina revisionsberättelser för verksamhetsåret 2007. Tio av effektivitetsrevisionens granskningsrapporter publicerade under 2005, 2006 och 2007 har valts ut för en djup uppföljning. I uppföljningen beaktas riksdagsbeslut till och med januari 2009.

Rapporttitel: Uppföljningsrapport 2009

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 144 20
Projektledare: Lars-Göran Gustafsson, 08-517 140 73, 073-445 20 73

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.