Centerpartiet

Granskning: Löfven misslyckas med jobbmålet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 10:38 CEST

I dag höll Alliansen pressträff i Almedalen.
Partisekreterarna presenterade en granskning av Stefan Löfvens regering, som visar att regeringen misslyckats på en rad centrala områden.
- Vi har en historiskt svag regering som saknar lösningar på samhällsproblemen. Allvarligast är att det saknas en politik för fler jobb, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson.

Genom Riksdagens utredningstjänst har Alliansen låtit granska Stefan Löfvens regering utifrån fyra avgörande frågor för Sverige: offentliga finanser och kostnadsutveckling, fler jobb, styrkan i människors hushållsekonomi och förutsättningarna för företagande.

På samtliga av dessa punkter har Löfven vid olika tillfällen också ställt ut skarpa löften: stabila offentliga finanser, EU:s lägsta arbetslöshet, inga höjda skatter för vanliga löntagare samt en förbättringar för företagen.

Granskningen visar tydligt hur Löfven sviker väljarna på samtliga fyra punkter:

  1. Löfvens regering tappar greppet om offentliga finanser och kostnadsutvecklingen
  2. Löfvens regering misslyckas med jobbmålet
  3. Löfvens regering försämrar vanliga människors ekonomi
  4. Löfvens regering försämrar villkoren för företagande

- Löfven driver en oansvarig ekonomisk politik, som ger färre jobb och sämre hushållsekonomi. Dessutom försvårar han för företagande och entreprenörskap. Allt detta försvagar Sverige, säger Michael Arthursson.

- Misslyckandet med jobbmålet är mycket allvarligt. Finanspolitiska rådet underkänner regeringens jobbmål och bedömer att det inte kommer att uppnås. Arbetslösheten kommer istället vända uppåt efter 2017 och framåt. Detta kommer att innebära en ökad tudelning av Sverige, fortsätter Michael Arthursson.

- Alliansen utgör det enda realistiska alternativet till vänsterregeringen. Vi har redan en stark gemensam grund. Det gäller både reformer och värderingar, som kan bygga Sverige starkare framåt. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik, insatser för fler jobb och tillväxt i hela landet, mer kunskap i skolan och ökad trygghet, tar vi ansvar för Sverige, avslutar Michael Arthursson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.